Συνοπτική τεχνική έκθεση περί της αξιολόγησης του πλημμυρικού κινδύνου των περιοχών που επηρεάζονται από το εν εξελίξει φαινόμενο υπερχείλισης του συστήματος Υλίκης-Παραλίμνης

Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, και Ι. Τσουκαλάς, Συνοπτική τεχνική έκθεση περί της αξιολόγησης του πλημμυρικού κινδύνου των περιοχών που επηρεάζονται από το εν εξελίξει φαινόμενο υπερχείλισης του συστήματος Υλίκης-Παραλίμνης, Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 25 pages, Μάρτιος 2019.

[doc_id=1988]

[Ελληνικά]

Εξετάζεται η τρέχουσα κατάσταση των διασυνδεδεμένων λιμνών Υλίκης-Παραλίμνης, που λόγω των εξαιρετικά υψηλών εισροών των τελευταίων μηνών, η μεν Υλίκη υπερχειλίζει προς την Παραλίμνη, η δε στάθμη της Παραλίμνης έχει ανέβει σε πολύ υψηλά επίπεδα (+46.5 m, στις 22/3/2019), πλησιάζοντας με ταχύ ρυθμό στην υπερχείλιση (+52.0 m). Αντικείμενο της παρούσας συνοπτικής τεχνικής έκθεσης είναι: (α) η αξιολόγηση του κινδύνου κατάκλυσης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΧ και των λοιπών περιοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεαστούν από την περαιτέρω ανύψωση της στάθμης της Παραλίμνης, (β) η διατύπωση προτάσεων σχετικών με άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από πλευράς όλων των εμπλεκόμενων φορέων (αρμόδια υπουργεία, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΔΕΥΑ Χαλκίδας, Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), και (γ) η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων μερικής ανάσχεσης του φαινομένου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην κατάρτιση σεναρίων βραχυπρόθεσμης (σε χρονικό ορίζοντα τριμήνου) στοχαστικής πρόγνωσης των εισροών του Βοιωτικού Κηφισού και προσομοίωσης της λειτουργίας του συστήματος Υλίκης-Παραλίμνης.

PDF Πλήρες κείμενο (1015 KB)

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 3, ISBN: 978-618-85370-0-2, 391 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2023.