Ο υδροενεργειακός πλούτος των ορεινών περιοχών. Η κομβική θέση του Μετσόβου.

Ν. Μαμάσης, Ο υδροενεργειακός πλούτος των ορεινών περιοχών. Η κομβική θέση του Μετσόβου., 9ο Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ.: Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών, Μέτσοβο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, Οκτώβριος 2019.

[doc_id=2005]

[Ελληνικά]

Τα μετεωρολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για την αξιοποίηση του υδροενεργειακού δυναμικού. Τα υδροηλεκτρικά έργα εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τις μεγάλες κλίσεις και τις πλούσιες βροχοπτώσεις για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Από την περιοχή του Μετσόβου «πηγάζουν» πέντε σημαντικοί ποταμοί της Ελλάδας: Αλιάκμονας, Άραχθoς, Αχελώος, Αώος, και Πηνειός. 13 μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα (περίπου το 80% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας) έχουν κατασκευαστεί στους ποταμούς αυτούς. Σε κοντινή απόσταση από το Μέτσοβο βρίσκεται το έργο Πηγών Αώου, το οποίο παρουσιάζει σημαντικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Το υδροσύστημα έχει μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως: τεχνητή λίμνη που σχηματίζεται από επτά φράγματα, άντληση υδάτων για την αποστράγγιση παρακείμενου οροπεδίου, εκτροπή υδάτων που θα πήγαιναν σε άλλη χώρα και υδροηλεκτρικό σταθμό που λειτουργεί με τη μεγαλύτερη υδατόπτωση της Ελλάδας. Η κομβική θέση του Μετσόβου ανάμεσα στα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της χώρας είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία που προσφέρει το ΜΕΚΔΕ.

PDF Πλήρες κείμενο (2060 KB)