Εμπειρικό μέτρο για την εκτίμηση της αβεβαιότητας μοντέλων πρόγνωσης ανέμου σε όρους παραγωγής ισχύος και οικονομικής απόδοσης

A. G. Pettas, P. Mavritsakis, I. Tsoukalas, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Empirical metric for uncertainty assessment of wind forecasting models in terms of power production and economic efficiency, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-8018, doi:10.5194/egusphere-egu2020-8018, 2020.

[Εμπειρικό μέτρο για την εκτίμηση της αβεβαιότητας μοντέλων πρόγνωσης ανέμου σε όρους παραγωγής ισχύος και οικονομικής απόδοσης]

[doc_id=2027]

[Αγγλικά]

Όπως ισχύει για τις περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αιολική ενέργεια καθοδηγείται από ισχυρά αβέβαιες και συνεπώς μη προβλέψιμες μετεωρολογικές διεργασίες. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού και ελέγχου της αιολικής ενέργειας, οι αξιόπιστες προγνώσεις του ανέμου σε διάφορες κλίμακες συνιστά ένα πρόβλημα-πρόκληση. Ωστόσο, δεδομένου ότι η παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι, στην πραγματικότητα, ένας μη γραμμικός μετασχηματισμός της ταχύτητας του ανέμου, μέσω της καμπύλης ισχύος της εκάστοτε ανεμογεννήτριας, τα σφάλματα των μετεωρολογικών προγνώσεων έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στις προγνώσεις της αιολικής παραγωγής. Είναι πολύ γνωστό ότι για ένα αρκετά μεγάλο εύρος ταχυτήτων ανέμου, η παραγόμενη αιολική ενέργεια είναι είτε μηδενική είτε σταθερή, και άρα ανεξάρτητη από την ίδια της τιμή της ταχύτητας ανέμου. Αυτό το ενδιαφέρον χαρακτηριστικό επιτρέπει στο να εξασφαλίσουμε καλύτερες προγνώσεις για την έξοδο, ήτοι την ενεργειακή παραγωγή, σε σχέση με την είσοδο, ήτοι την ταχύτητα ανέμου. Εκμεταλλευόμενοι αυτό, παρουσιάζουμε ένα υβριδικό στοχαστικό πλαίσιο προγνώσεων της ταχύτητας ανεμου σε πολλαπλά βήματα, και την αποτίμησή τους σε όρους παραγωγής ισχύος και οικονομικής απόδοσης. Η μεθοδολογία ελέγχεται για διαφορετικά καθεστώτα ανέμου και διαφορετικές διατάξεις των συστημάτων αιολικής ενέργειας, δίνοντας έμφαση στη μίξη διαφορετικών τύπων ανεμογεννητριών, το οποίο επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αβεβαιότητες. Τέλος, εξετάζουμε τη χρήση του εν λόγω δείκτη στην τεχνική και λειτουργική βελτιστοποίηση των συστημάτων αιολικής ενέργειας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-8018.html

Κατηγορίες: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εργασίες φοιτητών