Στοχαστική μελέτη ακραίων τιμών της ταχύτητας του ανέμου σε παγκόσμια κλίμακα με χρήση Κ-ροπών

Φ. Διακομόπουλος, Στοχαστική μελέτη ακραίων τιμών της ταχύτητας του ανέμου σε παγκόσμια κλίμακα με χρήση Κ-ροπών, Διπλωματική εργασία, 108 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2020.

[doc_id=2057]

[Ελληνικά]

Στην εποχή μας όλος ο πλανήτης στρέφεται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποφασίζοντας τη δραστική μείωση παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Στην ιεραρχία αυτών, η αιολική ενέργεια κατέχει μία εξέχουσα θέση, ως μία από τις αποδοτικότερες και πλέον αξιοποιήσιμες πηγές ενέργειας, καλύπτοντας τις ανάγκες της κοινωνίας στους τομείς των μεταφορών και της κατανάλωσης. Από την άλλη, οι ακραίες τιμές της ταχύτητας του ανέμου μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνα φαινόμενα, από ανεμοστρόβιλους μέχρι και τροπικούς κυκλώνες, απειλητικά τόσο για τα κτίσματα όσο και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Άλλωστε η μελέτη των ακραίων τιμών είναι κρίσιμη σε όλες τις μελέτες των υδρολογικών φαινομένων (ακραίες βροχοπτώσεις, πλημμύρες), αλλά και εν γένει στον σχεδιασμό όλων των έργων του πολιτικού μηχανικού λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες περιόδους επαναφοράς. Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσομοίωση της συμπεριφοράς της ταχύτητας του ανέμου, επιλέγοντας την κατάλληλη κατανομή για το σκοπό αυτό, δίνοντας έμφαση και στις ακραίες τιμές που εμφανίζονται σε μεγάλες περιόδους επαναφοράς. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε ένα πλήθος κατανομών, όπως προτείνεται από τη βιβλιογραφία, και με τη χρήση ποικίλων εξισώσεων σφάλματος φαίνεται πως η κατανομή Pareto-Burr-Feller (PBF) παρουσιάζει το καλύτερο ταίριασμα με τα δεδομένα. Επιπλέον, η χρήση των Κ-ροπών, που εστιάζουν στη συμπεριφορά των ακραίων τιμών, μας επέτρεψε να εκτιμήσουμε τις τιμές των παραμέτρων της κατανομής που προσεγγίζουν καλύτερα και τις ακραίες τιμές της ταχύτητας του ανέμου. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για ένα μεγάλο αριθμό σταθμών σε παγκόσμια κλίμακα και επιλέγοντας δεδομένα από εκείνους με χρονοσειρές μετρήσεων μεγαλύτερες των 30 ετών, και από όπου προέκυψαν σχέσεις συσχετίσεων ανάμεσα στις παραμέτρους της PBF, που παράχθηκαν από τις Κ-ροπές. Έτσι δημιουργήθηκε η PBF με 1 ελεύθερη παράμετρο, την οποία στη συνέχεια συγκρίναμε με τις κατανομές Weibull και Rayleigh, που προτείνονται από τη νομοθεσία. Τέλος, όλες οι παραπάνω κατανομές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της παραγωγής ενέργειας σε 3 τύπους ανεμογεννητριών για διαφορετικές ανεμολογικές κλάσεις (εύρωστη λειτουργία σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες ταχύτητες ανέμου, αντίστοιχα).

PDF Πλήρες κείμενο: