Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης προγνωστικών μοντέλων στην αιολική ενέργεια

Α.-Γ. Πέττας, Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης προγνωστικών μοντέλων στην αιολική ενέργεια, Διπλωματική εργασία, 140 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2020.

[doc_id=2074]

[Ελληνικά]

Η ανά χείρας διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης μοντέλων πρόγνωσης στην αιολική ενέργεια. Εξετάζεται ιδιαίτερα η επίδραση της δομής της καμπύλης ισχύος των ανεμογεννητριών στην αποτελεσματικότητα των προγνωστικών μοντέλων σημειακής ταχύτητας ανέμου ως προς την παρεχόμενη ενεργειακή αξιοπιστία και την οικονομική αποδοτικότητα του εκάστοτε αιολικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, καταστρώνεται προσομοίωση της παραγωγής αιολικής ενέργειας μέσω τυπικής ανεμογεννήτριας με δεδομένα εισόδου ιστορικές χρονοσειρές ωριαίας ταχύτητας ανέμου, καθώς και αντίστοιχες χρονοσειρές ωριαίων προγνώσεων ταχύτητας ανέμου από διάφορα μοντέλα. Πραγματοποιείται ενδελεχής στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρονοσειρών ταχύτητας ανέμου, ενώ γίνεται σύγκριση μεταξύ της αποδοτικότητας των αιολικών προγνώσεων και των αντίστοιχων ενεργειακών, καθώς και εφαρμογή πληθώρας στατιστικών μέτρων επίδοσης. Εν συνεχεία, ορίζεται ένας εμπειρικός ψευδοοικονομικός δείκτης αξιολόγησης των προγνώσεων μέσω διαδικασίας «τιμολόγησης» των εκάστοτε ελλειμάτων και πλεονασμάτων παραγόμενης ενέργειας. Έτσι εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με την αξιοπιστία της πρόγνωσης με βάση τις κρίσιμες παραμέτρους της κάλυψης της ενεργειακής ζήτησης αλλά και της οικονομικής βιωσιμότητας της διαδικασίας παραγωγής αιολικής ενέργειας. Τέλος γίνονται προτάσεις αξιοποίησης της μεθοδολογίας τόσο σε προβλήματα αιολικής πρόγνωσης όσο και σε θέματα βελτιστοποίησης του σχεδιασμού και των λειτουργικών αποφάσεων των αιολικών συστημάτων.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες: