Αξιοποίηση της βιομάζας σε νησιά: Η περίπτωση της Λέσβου»

Κ. Κούρου, Αξιοποίηση της βιομάζας σε νησιά: Η περίπτωση της Λέσβου», MSc thesis, 75 pages, Οκτώβριος 2020.

[doc_id=2078]

[Ελληνικά]

Η Λέσβος, όπως και τα περισσότερα ελληνικά νησιά, δεν είναι διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, με συνέπεια να λειτουργούν τους πετρελαϊκούς σταθμούς ώστε να παράξουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πολλές φορές πιέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ ώστε να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες που επιζητεί η κοινωνία. Τα καύσιμα που προμηθεύεται από την ηπειρωτική χώρα αλλά και από άλλες χώρες του εξωτερικού είναι συνήθως ορυκτά καύσιμα τα οποία είναι πολύ επιβαρυντικά για το περιβάλλον αλλά και πολύ κοστοβόρα. Η Λέσβος αποτελεί ιδανικό νησί για αξιοποίηση της βιομάζας της αφού έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό σε ελαιόδεντρα (6.054.848) τα οποία θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν ενεργειακά συνεισφέροντας στο δίκτυο του νησιού. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει επίσης την βιομάζα που προέρχεται και από άλλες καλλιέργειες δέντρων και φυτών αλλά και την βιομάζα που παράγεται από τα οικόσιτα ζώα της Λέσβου. Τέλος, εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που υπολογίστηκε από την βιομάζα, θεωρήθηκε σημαντικό να υπολογιστεί και η θερμική ενέργεια που παράγεται από αυτή, καθώς με αυτό τον τρόπο γίνεται περαιτέρω εκμετάλλευση της ενέργειας.

PDF Πλήρες κείμενο (3911 KB)