Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος B

Δ.Λ. Παπαδήμος, Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος B, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1975.

[doc_id=2089]

[Ελληνικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Κατηγορίες: Ιστορικού ενδιαφέροντος