Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος Γ

Δ.Λ. Παπαδήμος, Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος Γ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1979.

[doc_id=2090]

[Ελληνικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Κατηγορίες: Ιστορικού ενδιαφέροντος