Υδρολογική διερεύνηση - Παραρτήματα Α-Δ

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Παραρτήματα Α-Δ, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 233 pages, Αθήνα, 1991.

[doc_id=217]

[Ελληνικά]

Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει τα βροχομετρικά δεδομένα (μηνιαία σημειακά και επιφανειακά ύψη βροχής) των λεκανών Μόρνου και Ευήνου. Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει μετεωρολογικά δεδομένα (μηνιαίες ελάχιστες, μέγιστες και μέσες θερμοκρασίες και δεδομένα σχετικής υγρασίας, ηλιοφάνειας, ταχύτητας ανέμου και εξάτμισης από εξατμισίμετρο σε μηνιαία χρονική βάση) των λεκανών Μόρνου και Ευήνου. Το Παράρτημα Γ περιλαμβάνει υδρομετρικά δεδομένα (δεδομένα παροχής σε ημερήσια βάση, υδρομετρήσεις, καμπύλες στάθμης-παροχής που υπολογίστηκαν στους υδρομετρικούς σταθμούς των λεκανών, τελικά δείγματα παροχών των λεκανών Μόρνου και Ευήνου σε μηνιαία βάση) καθώς και δεδομένα στερεοπαροχής στη λεκάνη του Ευήνου και καμπύλες μεταφοράς φερτών. Το Παράρτημα Δ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των προγραμμάτων μοντελοποίησης υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας.

PDF Πλήρες κείμενο (9250 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος