Μοντελοποίηση των αναγκών σε νερό· από το παρελθόν στο παρόν. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Δυτικής Μάνης

G.-F. Sargentis, I. Meletopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, K. Kouros, M. Nikolinakou, and D. Koutsoyiannis, Modelling water needs; from past to present. Case study: The Municipality of Western Mani, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-400, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

[Μοντελοποίηση των αναγκών σε νερό· από το παρελθόν στο παρόν. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Δυτικής Μάνης]

[doc_id=2214]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1662 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/IAHS2022/IAHS2022-400.html

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. G.-F. Sargentis, N. D. Lagaros, G.L. Cascella, and D. Koutsoyiannis, Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict, Land, doi:10.3390/land11091569, 2022.

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών