Υδρολογική μελέτη - Πίνακες

Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη - Πίνακες, Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχος: Δ. Κωνσταντινίδης, 216 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1985.

[doc_id=225]

[Ελληνικά]

Πίνακες μετεωρολογικών και βροχομετρικών δεδομένων. Πίνακες επεξεργασίας βροχοπτώσεων και υπολογισμών πλημμυρογραφημάτων.

PDF Πλήρες κείμενο (10446 KB)

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού