Ο Πολιτικός Μηχανικός: Τεχνολογική αιχμή − ευημερία

Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο Πολιτικός Μηχανικός: Τεχνολογική αιχμή − ευημερία, Ιόνιος Σχολή, Αθήνα, 2023.

[doc_id=2277]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (12055 KB)