Υδρολογική μελέτη - Πίνακες

Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη - Πίνακες, Προμελέτη φράγματος Δερείου, Κυρίως προμελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: Γραφείο Δοξιάδη, Δ. Κωνσταντινίδης, Αριθμός τεύχους 3, 218 pages, Αθήνα, Αύγουστος 1983.

[doc_id=232]

[Ελληνικά]

Πίνακες δεδομένων μετεωρολογίας, βροχοπτώσεων και απορροών, καθώς και πίνακες υπολογισμών.

PDF Πλήρες κείμενο (4155 KB)

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Προμελέτη φράγματος Δερείου, Κυρίως προμελέτη