Για κότες, αυγά, θερμοκρασίες και CO₂: Αιτιώδεις σχέσεις στην ατμόσφαιρα της Γης

D. Koutsoyiannis, C. Onof, Z. W. Kundzewicz, and A. Christofides, On hens, eggs, temperatures and CO₂: Causal links in Earth’s atmosphere, Sci, 5 (3), 35, doi:10.3390/sci5030035, 2023.

[Για κότες, αυγά, θερμοκρασίες και CO₂: Αιτιώδεις σχέσεις στην ατμόσφαιρα της Γης]

[doc_id=2342]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (7279 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική, Πιο πρόσφατες εργασίες, Στοχαστική