Σχετικά με τη αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων

D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, doi:10.1623/hysj.53.4.671, 2008.

[Σχετικά με τη αξιοπιστία των κλιματικών προβλέψεων]

[doc_id=864]

[Αγγλικά]

Γεωγραφικά κατανεμημένες προβλέψεις του μελλοντικού κλίματος, που παράγονται από κλιματικά μοντέλα, χρησιμοποιούνται ευρέως στην υδρολογία και σε πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους, χωρίς συνήθως να αξιολογείται η αξιοπιστία τους. Εδώ συγκρίνουμε τα αποτελέσματα διάφορων κλιματικών μοντέλων με ιστορικές χρονοσειρές θερμοκρασίας και κατακρημνισμάτων από οκτώ σταθμούς από όλο τον κόσμο με μεγάλη περίοδο παρατηρήσεων (πάνω από 100 χρόνια). Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων δείχνουν ότι οι επιδόσεις των μοντέλων είναι φτωχές, ακόμη και στην κλιματική (30ετή) χρονική κλίμακα. Έτσι, οι τοπικές προβλέψεις των μοντέλων δεν μπορεί να είναι αξιόπιστες, ενώ το κοινό επιχείρημα ότι τα μοντέλα μπορούν να δίνουν καλύτερες επιδόσεις σε μεγαλύτερες χωρικές κλίμακες είναι αστήρικτο.

PDF Πλήρες κείμενο (997 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Η δημοσίευση έχει συζητηθεί διεξοδικά σε ιστολόγια.

Ιστολόγια που συζήτησαν αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2008:

 1. Koutsoyiannis et al 2008: On the credibility of climate predictions (Climate Audit by Steve McIntyre) Σχόλιο του πρώτου συγγραφέα * * * Συμπληρωματικά σχόλια: 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * more
 2. On the credibility of climate predictions by Koutsoyiannis et al. 2008 (Climate Science by Roger Pielke Sr. 1)
 3. Comments on a New Report on Climate Change in Colorado… (Climate Science by Roger Pielke Sr. 2)
 4. New Paper On Dynamic Downscaling Of Climate Models By Rockel Et. Al. Published (Climate Science by Roger Pielke Sr. 3)
 5. Hypothesis testing and long range memory (Real Climate by Gavin A. Schmidt) Σχόλιο του 1ου συγγραφέα · * * * Συμπληρωματικό σχόλιο
 6. Koutsoyiannis vs RealClimate.ORG (The Reference Frame by Luboš Motl) Σχόλιο πρώτου συγγραφέα
 7. Modellen en vroegere werkelijkheid: een test (Klimaat by Marcel Severijnen 1)
 8. Nog eens: Modellen en vroegere werkelijkheid (Klimaat by Marcel Severijnen 2)
 9. Far from model predictions. As for the CSIRO’s… (Andrew Bolt Blog 1)
 10. Dud studies behind Rudd’s freakish claims (Andrew Bolt Blog 2)
 11. Rudd’s dud study (Andrew Bolt Blog 3)
 12. November snows all over the CSIRO (Andrew Bolt Blog 4)
 13. New paper demonstrates lack of credibility for climate model predictions (Jennifer Marohasy Blog 1)
 14. Ten of the Best Climate Research Papers (Nine Peer-Reviewed): A Note from Cohenite (Jennifer Marohasy Blog 2)
 15. Ten Worst Man-Made Disasters (Jennifer Marohasy Blog 3)
 16. Climate models struggling for credibility (Al Fin)
 17. Climate models fuzz (European Tribune)
 18. If it wasn't so serious then it'd be funny (Kerplunk - Common sense from Down Under)
 19. Laying the boot into climate models (The Tizona Group)
 20. More model mania (Planet Gore)
 21. New research on the credibility of climate predictions (SciForums)
 22. New paper demonstrates lack of credibility for climate model predictions 2 (Blogotariat)
 23. New study: climate models fail again (MSNBC Boards 1)
 24. Global Climate Models Fail (Again) (MSNBC Boards 2)
 25. On the credibility of climate predictions (Chronos)
 26. Sane skepticism, part 2 (Helicity)
 27. Science. On the credibility of climate predictions (Greenhouse Bullcrap)
 28. Testing global warming models (Assorted Meanderings)
 29. Climate cuttings 21 (Bishop Hill blog)
 30. Models, Climate Change and Credibility... (21st Century Schizoid Man)
 31. Two valuable perspectives on global warming (Fabius Maximus)
 32. Unreliability of climate models? (Climate Change)
 33. Crumbling Consensus: Global Climate Models Fail (Stubborn Facts)
 34. The Australian government's climate castle is built on sand (Greenie Watch)
 35. Koutsoyiannis et al 2008 (Detached Ideas)
 36. Credibility of Climate Predictions Paper (TWO community)
 37. "Climate consensus" continues to unravel (Solomonia)
 38. Climate models have no predictive value (Acadie 1755)
 39. Global Warming Summary series, Part 5: The Earth’s Greenhouse Gas – CO2 and IPCC Climate Modeling (Global Warming Science)
 40. Reducing Vulnerability to Climate-Sensitive Risks is the Best Insurance Policy (Cato Unbound)
 41. Global Warming News of the Week (No Oil for Pacifists)
 42. A few more cooling blasts at hot air balloons (Clothcap2 : My Telegraph)
 43. IPCC-Klimamodell unbrauchbar (jetzt Sueddeutsche)
 44. Uups II: IPCC-Klimamodelle fantasieren (Die Achse des Guten)
 45. Griechische Unsicherheiten (Climate Review)
 46. El fracaso de los modelos (Valdeperrillos)
 47. Klimamodeller er usikre (Debattcentralen - Aftenposten.no)
 48. Studie: Klimatmodellernas trovärdighet låg (Klimatsvammel)
 49. Credibilidad de las predicciones climáticas (FAEC Mitos y Fraudes)

Ιστολόγια και Διαδικτυακοί τόποι με αντιδράσεις σχετικά αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του 2008:

Climate Audit 2 * Climate Audit 3 * Real Climate 2 * Junk Science * Wikipedia * Wikipedia Talk 1 * Wikipedia Talk 2 * Wikipedia Talk 3 * Global Warming Clearinghouse 1 * Global Warming Clearinghouse 2 * Global Warming Clearinghouse 3 * ICECAP * Climate Feedback (Nature) * Google Groups - alt.global-warming 1 * Google Groups - alt.global-warming 2 * Google Groups - alt.politics.usa * Google Groups - sci.environment * Google Groups - sci.physics * Yahoo Tech Groups * Yahoo Message Boards * Andrew Bolt Blog 5 * Andrew Bolt Blog 6 * Andrew Bolt Blog 7 * Andrew Bolt Blog 8 * Andrew Bolt Blog 9 * Andrew Bolt Blog 10 * Andrew Bolt Blog 11 * Andrew Bolt Blog 12 * Andrew Bolt Blog 13 * Jennifer Marohasy Blog 4 * Jennifer Marohasy Blog 5 * Jennifer Marohasy Blog 6 * Jennifer Marohasy Blog 7 * Jennifer Marohasy Blog 8 * Jennifer Marohasy Blog 9 * Jennifer Marohasy Blog 10 * Jennifer Marohasy Blog 11 * Jennifer Marohasy Blog 12 * Jennifer Marohasy Blog 13 * Jennifer Marohasy Blog 14 * The Blackboard 1 * The Blackboard 2 * The Motley Fool Discussion Boards 1 * The Motley Fool Discussion Boards 2 * The Daily Bayonet * FinanMart * JREF Forum 1 * JREF Forum 2 * JREF Forum 3 * AccuWeather * Climate Change Fraud 1 * Climate Change Fraud 2 * Climate Change Fraud 4 * Climate Change Fraud 5 * Watts Up With That? 1 * Watts Up With That? 2 * Watts Up With That? 3 * Watts Up With That? 4 * Watts Up With That? 5 * City-Data Forum * Climate Brains * Dvorak Uncensored * Newspoll * The Australian 1 * The Australian 2 * ABC Unleashed 1 * ABC Unleashed 2 * ABC Unleashed 3 * ABC Unleashed 4 * ABC Science Online Forum * Global Warming Skeptics * Niche Modeling * Dot Earth - The New York Times 1 * Dot Earth - The New York Times 2 * Dot Earth - The New York Times 3 * Dot Earth - The New York Times 4 * Dot Earth - The New York Times 5 * Dot Earth - The New York Times 6 * Bart Verheggen * WE Blog * Globe and Mail 1 * Globe and Mail 2 * Small Dead Animals * forums.ski.com.au * ABC Message Board * Sydney Morning Herald 1 (also published in the print version of the newspaper) * Sydney Morning Herald 2 * Sydney Morning Herald 3 * PistonHeads * Clipmarks * British Blogs * The Devil's Kitchen * Peak Oil Journal * The Volokh Conspiracy * Weather Underground * Capitol Grilling * Science & Environmental Policy Project * SookNET Technology * Climate Review 2 * Social Science News Central * Urban75 Forums * Wolf Howling * Launch Magazine Online * Popular Technology * The Environment Site Forums * CNC zone * Solar Cycle 24 Forums * Wired Science * Climate 411 * Daimnation * The Forum * Global Warming Information * Christian Forums 1 * Christian Forums 2 * CommonDreams.org 1 * CommonDreams.org 2 * Greenhouse Bullcrap 2 * Derkeiler Newsgroup * YouTube * Fresh Video * Topix * WeerOnline * The Air Vent * Greenfyre’s * Crikey * ChangeBringer * Scotsman.com News * Climate Change Controversies - David Pratt * Skeptical Science * Block’s Indicator of Sustainable Growth * Digg * Millard Fillmore’s Bathtub * News Busters * AgoraVox * Notre Planete * France 5 * Wissen - Sueddeutsche * Telepolis-Blogforen 1 * Telepolis-Blogforen 2 * Telepolis-Blogforen 3 * WirtschaftsWoche * Antizyklisches Forum * Oekologismus.de * Público.es * Uppsalainitiativet * Tiede.fi 1 * Tiede.fi 2 * Tiede.fi 3 * kolumbus.fi/ * De Rerum Natura * Ilmastonmuutos - totta vai tarua * Politics.be * Keisarin uudet vaatteet * Keskustelut * Que Treta * Svensson * Punditokraterne * StumbleUpon * Scribd

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, The Hurst phenomenon and fractional Gaussian noise made easy, Hydrological Sciences Journal, 47 (4), 573–595, doi:10.1080/02626660209492961, 2002.
2. D. Koutsoyiannis, Climate change, the Hurst phenomenon, and hydrological statistics, Hydrological Sciences Journal, 48 (1), 3–24, doi:10.1623/hysj.48.1.3.43481, 2003.
3. D. Koutsoyiannis, Uncertainty, entropy, scaling and hydrological stochastics, 2, Time dependence of hydrological processes and time scaling, Hydrological Sciences Journal, 50 (3), 405–426, doi:10.1623/hysj.50.3.405.65028, 2005.
4. D. Koutsoyiannis, A toy model of climatic variability with scaling behaviour, Journal of Hydrology, 322, 25–48, doi:10.1016/j.jhydrol.2005.02.030, 2006.
5. D. Koutsoyiannis, Nonstationarity versus scaling in hydrology, Journal of Hydrology, 324, 239–254, doi:10.1016/j.jhydrol.2005.09.022, 2006.
6. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and K. Georgakakos, Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: A comparison of probabilistic and scenario-based approaches, Journal of Hydrometeorology, 8 (3), 261–281, doi:10.1175/JHM576.1, 2007.
7. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Statistical analysis of hydroclimatic time series: Uncertainty and insights, Water Resources Research, 43 (5), W05429, doi:10.1029/2006WR005592, 2007.
8. D. Koutsoyiannis, and T.A. Cohn, The Hurst phenomenon and climate (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 11804, doi:10.13140/RG.2.2.13303.01447, European Geosciences Union, 2008.
9. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and S.M. Papalexiou, Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 09074, doi:10.13140/RG.2.2.16658.45768, European Geosciences Union, 2008.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.
2. D. Koutsoyiannis, A. Montanari, H. F. Lins, and T.A. Cohn, Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research—DISCUSSION of “The implications of projected climate change for freshwater resources and their management”, Hydrological Sciences Journal, 54 (2), 394–405, doi:10.1623/hysj.54.2.394, 2009.
3. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, doi:10.1080/02626667.2010.513518, 2010.
4. D. Koutsoyiannis, and A. Langousis, Precipitation, Treatise on Water Science, edited by P. Wilderer and S. Uhlenbrook, 2, 27–78, doi:10.1016/B978-0-444-53199-5.00027-0, Academic Press, Oxford, 2011.
5. D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics and uncertainty, Journal of the American Water Resources Association, 47 (3), 481–495, doi:10.1111/j.1752-1688.2011.00543.x, 2011.
6. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, A Bayesian statistical model for deriving the predictive distribution of hydroclimatic variables, Climate Dynamics, 42 (11-12), 2867–2883, doi:10.1007/s00382-013-1804-y, 2014.
7. D. Koutsoyiannis, Reconciling hydrology with engineering, Hydrology Research, 45 (1), 2–22, doi:10.2166/nh.2013.092, 2014.
8. Y. Markonis, A. N. Angelakis, J. Christy, and D. Koutsoyiannis, Climatic variability and the evolution of water technologies in Crete, Hellas, Water History, 8 (2), 137–157, doi:10.1007/s12685-016-0159-9, 2016.
9. Y. Markonis, S. C. Batelis, Y. Dimakos, E. C. Moschou, and D. Koutsoyiannis, Temporal and spatial variability of rainfall over Greece, Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-016-1878-7, 2016.
10. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Extreme rainfall: Global perspective, Handbook of Applied Hydrology, Second Edition, edited by V.P. Singh, 74.1–74.16, McGraw-Hill, New York, 2017.
11. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, On the prediction of persistent processes using the output of deterministic models, Hydrological Sciences Journal, 62 (13), 2083–2102, doi:10.1080/02626667.2017.1361535, 2017.
12. D. Koutsoyiannis, Revisiting the global hydrological cycle: is it intensifying?, Hydrology and Earth System Sciences, 24, 3899–3932, doi:10.5194/hess-24-3899-2020, 2020.
13. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Atmospheric temperature and CO₂: Hen-or-egg causality?, Sci, 2 (4), 83, doi:10.3390/sci2040083, 2020.
14. D. Koutsoyiannis, Rethinking climate, climate change, and their relationship with water, Water, 13 (6), 849, doi:10.3390/w13060849, 2021.
15. D. Koutsoyiannis, An open letter to the Editor of Frontiers, doi:10.13140/RG.2.2.34248.39689/1, Δεκέμβριος 2021.
16. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Climate extrapolations in hydrology: The expanded Bluecat methodology, Hydrology, 9, 86, doi:10.3390/hydrology9050086, 2022.
17. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 3, ISBN: 978-618-85370-0-2, 391 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2023.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar, ResearchGate ή στο ResearchGate (additional)

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Carter, R. M., Knock, knock: Where is the evidence for dangerous human-caused global warming?, Economic Analysis & Policy, 38(2), 177-202, 2008.
2. #Crockford, S., Some things we know — and don’t know —about polar bears, Report, Science and Public Policy Institute, 2008.
3. #Green, K. C., J. S. Armstrong and W. Soon, Benchmark forecasts for climate change, Munich Personal RePEc Archive, 2008.
4. #Drinkwater, K., M. Skogen, S. Hjøllo, C. Schrum, I. Alekseeva, M. Huret and F. Léger, The effects of future climate change on the physical oceanography and comparisons of the mean and variability of the future physical properties with present day conditions, Report, RECLAIM EU/FP6 project (REsolving CLimAtic IMpacts on fish stocks), WP4 Future oceanographic changes, 28 pp., 2008.
5. Halley, J. M., Using models with long-term persistence to interpret the rapid increase of earth’s temperature, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388(12), 2492-2502, 2009.
6. Kundzewicz, Z. W., L. J. Mata, N. W. Arnell, P. Döll, B. Jimenez, K. Miller, T. Oki and Z. Şen, Water and climate projections—Reply to discussion “Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research”, Hydrological Sciences Journal, 54(2), 406-415, 2009.
7. Hollowed, A. B., N. A. Bond, T. K. Wilderbuer, W. T. Stockhausen, Z. T. Amar, R. J. Beamish, J. E. Overland, and M. J. Schirripa, A framework for modelling fish and shellfish responses to future climate change, ICES Journal Of Marine Science, 66(7), 1584-1594, 2009.
8. MacDonald, A. M., R. C. Calow, D. M. J. MacDonald, W. G. Darling, and B. É. Ó. Dochartaigh, What impact will climate change have on rural groundwater supplies in Africa?, Hydrological Sciences Journal, 54(4), 690-703, 2009.
9. #Pilkey, O. H., and R. Young, The Rising Sea, 203 p., Island Press, Washington, DC, 2009.
10. Chiew, F.H.S., J. Tenga, J. Vazea, and D.G.C. Kirono, Influence of global climate model selection on runoff impact assessment, Journal of Hydrology, 379(1-2), 172-180, 2009.
11. McIntyre, D.R., James Hansen's 1988 predictions compared to observations, Energy and Environment, 20(4), 587-594, 2009.
12. Matthews, J., and A. J. Wickel, Embracing uncertainty in freshwater climate change adaptation: A natural history approach, Climate and Development, 1(3), 269-279, 2009.
13. #Taylor, P., Chill, a reassessment of global warming theory: does climate change mean the world is cooling, and if so what should we do about it?, Clairview Books, 404 pp., 2009.
14. #Franklin, J., What Science Knows: And How It Knows It, Encounter Books, New York, 2009.
15. Pittock, J., Lessons for climate change adaptation from better management of rivers, Climate and Development, 1(3), 194-211, 2009.
16. #McKenzie, J. M., D. I. Siegel, and D. O. Rosenberry, Improving conceptual models of water and carbon transfer through peat, Northern Peatlands and Carbon Cycling, Baird, A. J., L. R. Belyea, X. Comas, A. S. Reeve, and L. D. Slater (eds.), American Geophysical Union Geophysical Monograph Series, 184, 265-275, 2009.
17. #Roudier, P., et P. Quirion, Bilan des changements climatiques passés et futurs au Mali: rapport pour action contre la faim, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED), 42 p., Juin 2009.
18. Blöschl, G., and A. Montanari, Climate change impacts - throwing the dice?, Hydrological Processes, 24(3), 374-381, 2010.
19. Kundzewicz, Z. W., Y. Hirabayashi and S. Kanae, River floods in the changing climate—Observations and projections, Water Resources Management, 24(11), 2633-2646, 2010.
20. Romanowicz, R. J., A. Kiczko and J. J. Napiórkowski, Stochastic transfer function model applied to combined reservoir management and flow routing, Hydrological Sciences Journal, 55(1), 27–40, 2010.
21. Liu, S., X. Mo, Z. Lin, Y. Xu, J. Ji, G. Wen, and J. Richey, Crop yield responses to climate change in the Huang-Huai-Hai Plain of China, Agricultural Water Management, 97(8), 1195-1209, 2010.
22. Kawasaki, A., M. Takamatsu, J. He, P. Rogers, and S. Herath, An integrated approach to evaluate potential impact of precipitation and land-use change on streamflow in Srepok River Basin, Theory and Applications of GIS, 2010.
23. Vastila, K., M. Kummu, C. Sangmanee, and S. Chinvanno, Modelling climate change impacts on the flood pulse in the Lower Mekong floodplains, Journal of Water and Climate Change, 01.1, 67-86, 2010.
24. Kundzewicz, Z. W., and E. Z. Stakhiv, Are climate models “ready for prime time” in water resources management applications, or is more research needed? Hydrological Sciences Journal, 55(7), 1085–1089, 2010.
25. Zhang, S.-F., Y. Gu, and J. Lin, Uncertainty analysis in the application of climate models, Shuikexue Jinzhan/Advances in Water Science, 21(4), 504-511, 2010.
26. Wu, S.-Y., Potential impact of climate change on flooding in the Upper Great Miami River Watershed, Ohio, USA: a simulation-based approach, Hydrological Sciences Journal, 55(8), 1251-1263, 2010.
27. Soon, W., and D. R. Legates, Avoiding carbon myopia: three considerations for policy makers concerning manmade carbon dioxide, Ecology Law Currents, 37(1), 2010.
28. #Liebscher, H.-J., and H. G. Mendel, Vom empirischen Modellansatz zum komplexen hydrologischen Flussgebietsmodell – Rückblick und Perspektiven, 132 p., Koblenz, Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2010.
29. #Maletta, H. E., and E. Maletta, Climate Change, Agriculture and Food Security in Latin America and the Caribbean, 319 p., 2010.
30. Stockwell, D. R. B., Critique of drought models in the Australian Drought Exceptional Circumstances Report (DECR), Energy and Environment, 21(5), 425-436, 2010.
31. Kigobe, M., N. McIntyre, H. Wheater and R. Chandler, Multi-site stochastic modelling of daily rainfall in Uganda, Hydrological Sciences Journal, 56(1), 17–33, 2011.
32. Hänggi, P., and R. Weingartner, Inter-annual variability of runoff and climate within the Upper Rhine River basin, 1808–2007, Hydrological Sciences Journal, 56(1), 34–50, 2011.
33. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, J.-Q. Xuan, D. Solomatine and S. Uhlenbrook, Future hydrology and climate in the River Nile basin: a review, Hydrological Sciences Journal, 56(2), 199-211, 2011.
34. Fatichi, S., V. Y. Ivanov, and E. Caporali, Simulation of future climate scenarios with a weather generator, Advances in Water Resources, 34(4), 448-467, doi: 10.1016/j.advwatres.2010.12.013, 2011.
35. Mann, M. E., On long range dependence in global surface temperature series, Climatic Change, 107 (3), 267-276, 2011.
36. Kundzewicz, Z. W., Nonstationarity in water resources – Central European perspective, Journal of the American Water Resources Association, 47(3), 550-562, 2011.
37. #Carter, B., D. Evans, S. Franks and W. Kininmonth, Scientific audit of a report from the Climate Commission: The Critical Decade ‐ Climate science, risks and responses, 14 pp., 2011.
38. Tertrais, B., The climate wars myth, The Washington Quarterly, 34 (3), 17-29, 2011.
39. Kiem, A. S., and D. C. Verdon-Kidd, Steps toward “useful” hydroclimatic scenarios for water resource management in the Murray-Darling Basin, Water Resources Research, 47, W00G06, doi: 10.1029/2010WR009803, 2011.
40. Sivakumar, B., Water crisis: From conflict to cooperation – an overview, Hydrological Sciences Journal, 56(4), 531-552, 2011.
41. Burke, E. J., Understanding the sensitivity of different drought metrics to the drivers of drought under increased atmospheric CO2, Journal of Hydrometeorology, 12(6), 1378-1394, 2011.
42. #Rolim da Paz, A., C. Uvo, J. Bravo, W. Collischonn and H. R. da Rocha, Seasonal precipitation forecast based on artificial neural networks, Computational Methods for Agricultural Research: Advances and Applications, IGI Global, 326-354, doi: 10.4018/978-1-61692-871-1.ch016, 2011.
43. Fildes, R., and N. Kourentzes, Validation and forecasting accuracy in models of climate change, International Journal of Forecasting, 27(4), 968-995, 2011.
44. #Huard, D., The challenges of climate change interpretation, Ouranos Newsletter, Montreal, Quebec, 3 pp., 21 September 2011.
45. Rao, A. R., M. Azli and L. J. Pae, Identification of trends in Malaysian monthly runoff under the scaling hypothesis, Hydrological Sciences Journal, 56(6), 917–929, 2011.
46. Huard, D., A black eye for the Hydrological Sciences Journal, Discussion of “A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data”, by G. G. Anagnostopoulos et al. (2010, Hydrol. Sci. J. 55 (7), 1094–1110), Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1330–1333, 2011.
47. Halley, J. M., and D. Kugiumtzis, Nonparametric testing of variability and trend in some climatic records, Climatic Change, 107(3-4), 267-276, 2011.
48. Stakhiv, E. Z., Pragmatic approaches for water management under climate change uncertainty, JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 47(6), 1183-1196, 2011.
49. #Bourqui, M., T. Mathevet, J. Gailhard and F. Hendrickx, Hydrological validation of statistical downscaling methods applied to climate model projections, IAHS Publication 344, 32-38, 2011.
50. #Kundzewicz, Z. W., Comparative assessment: fact or fiction? Paper presented at the Workshop Including long-term climate change in hydrologic design, World Bank, Washington, D.C., USA, November 21, 2011.
51. Collischonn, B., J. A. Louzada, Impacto potencial de mudanças climáticas sobre as necessidades de irrigação da cultura do milho no Rio Grande do Sul, Revista de Gestão de Água da América Latina, 8(2), 19-29, 2011.
52. del Monte-Luna, P., V. Guzmán-Hernández, E. A. Cuevas, F. Arreguín-Sánchez, and D. Lluch-Belda, Effect of North Atlantic climate variability on hawksbill turtles in the Southern Gulf of Mexico, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 412, 103-109, 2012.
53. Lacombe, G., C. T. Hoanh and V. Smakhtin, Multi-year variability or unidirectional trends? Mapping long-term precipitation and temperature changes in continental Southeast Asia using PRECIS regional climate model, Climatic Change, 113(2), 285-299, doi: 10.1007/s10584-011-0359-3, 2012.
54. #Ortiz, R., Climate Change and Agricultural Production, Inter-American Development Bank, 2012.
55. Whitfield, P. H., Floods in future climates: a review, Journal of Flood Risk Management, 5(4), 336–365, 2012.
56. Fan, Z., T. Yue, and C. Chen, Downscaling of global mean annual temperature under different scenarios, Progress in Geography, 31(3), 267-274, 2012.
57. Sivakumar, B., Socio-hydrology: not a new science, but a recycled and re-worded Hydrosociology, Hydrological Processes, 26(24), 3788–3790, 2012.
58. Kim, J. J., H. S. Min, C.-H. Kim, J. Yoon and S. Kim, Prediction of the spawning ground of Todarodes pacificus under IPCC climate A1B scenario, Ocean and Polar Research, 34 (2), 253-264, 2012.
59. #Mesa, O. J., V. K. Gupta, and P. E. O'Connell, Dynamical system exploration of the Hurst phenomenon in simple climate models, in: Extreme Events and Natural Hazards: The Complexity Perspective, Geophys. Monogr. Ser., vol. 196, edited by A. S. Sharma et al. 209–229, AGU, Washington, D. C., 2012.
60. da Silva, W. T. P., A. C. L. Duarte and de M. A. A. Souza, Implementation and optimization project for CDM certification in wastewater treatment plant, Engenharia Sanitaria e Ambiental, 17(1), 13-24, 2012.
61. #Fekete, B. M., and E. Stakhiv, Water management preparation strategies for adaptation to changing climate, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 413-427, 2012.
62. #Hamilton, D. P., C. McBride, D. Özkundakci, M. Schallenberg, P. Verburg, M. de Winton, D. Kelly, C. Hendy, and W. Ye, Effects of climate change on New Zealand Lakes, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies, C. R. Goldman, M. Kumagai, and R. D. Robarts (eds.), 337-366, 2012.
63. #Verdon-Kidd, D., A. Kiem, and E. Austin, Decision-making under uncertainty – Bridging the gap between end user needs and science capability, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, pp.116., ISBN: 978-1-921609-67-1, 2012.
64. Jiang, P., M. R. Gautam, J. Zhu, and Z. Yu, How well do the GCMs/RCMs capture the multi-scale temporal variability of precipitation in the Southwestern United States?, Journal of Hydrology, 479, 13-23, 2013.
65. Lien, W.-Y., C.-P. Tung, Y.-H. Ho, C.-H. Tai and L.-H. Chuang, Establish methods to evaluate the projection ability of general circulation models, Journal of Taiwan Agricultural Engineering, 59 (1), 1-14, 2013.
66. Bayer, T. K., C. W. Burns, and M. Schallenberg, Application of a numerical model to predict impacts of climate change on water temperatures in two deep, oligotrophic lakes in New Zealand, Hydrobiologia, 713 (1), 53-71, 2013.
67. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
68. Varotsos, C.A., M.N. Efstathiou, and A.P. Cracknell, On the scaling effect in global surface air temperature anomalies, Atmospheric Chemistry and Physics, 13, 5243-5253, doi:10.5194/acp-13-5243-2013, 2013.
69. #Mortazavi, M., G. Kuczera, A. S. Kiem, B. Henley, B. Berghout and E. Turner, Robust optimisation of urban drought security for an uncertain climate, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, Australia, pp. 74, 2013.
70. Kiem, A. S., and E. K. Austin, Drought and the future of rural communities: Opportunities and challenges for climate change adaptation in regional Victoria, Australia, Global Environmental Change, 23(5), 1307–1316, doi:10.1016/j.gloenvcha.2013.06.003, 2013.
71. #Tomlinson, E., B. Kappel, G. Muhlestein, D. Hultstrand and T. Parzybok, Probable Maximum Precipitation Study for Arizona, Arizona Department of Water Resources, Arizona, USA, 2013.
72. #Kappel, B., G. Muhlestein, E. Tomlinson, D. Hultstrand and M. Johnson, Calculating Arizona basin-specific PMP using the PMP evaluation tool, Association of State Dam Safety Officials Annual Conference 2013, Dam Safety 2013, 2, 904-969, 2013.
73. EFSA Panel on Plant Health (PLH), Scientific Opinion on the risks to plant health posed by Bemisia tabaci species complex and viruses it transmits for the EU territory, EFSA Journal, 11(4), 3162, doi:10.2903/j.efsa.2013.3162, 2013.
74. Jayakody, P., P. B. Parajuli, T. P. Cathcart, Impacts of climate variability on water quality with best management practices in subtropical climate of USA, Hydrological Processes, 28(23), 5776–5790, 2014.
75. Kundzewicz, Z.W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1–28, 2014.
76. Honti, M., A. Scheidegger, and C. Stamm, The importance of hydrological uncertainty assessment methods in climate change impact studies, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 3301-3317, 10.5194/hess-18-3301-2014, 2014.
77. Gilioli, G., S. Pasquali, S. Parisi and S. Winter, Modelling the potential distribution of Bemisia tabaci in Europe considering climate change scenario, Pest Management Science, 70(1), 1611–1623, 10.1002/ps.3734, 2014.
78. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
79. #Kiem, A. S., Climate variability and change, ch. 2 in Climate Change and Water Resources, 31-67, 2014.
80. Kiem, A. S., D. C. Verdon-Kidd, and E. K. Austin, Bridging the gap between end user needs and science capability: decision making under uncertainty, Climate Research, 61(1), 57-74, 2014.
81. Stonevičius, E., G. Valiuškevičius, E. Rimkus and J. Kažys, Climate induced changes of Lithuanian rivers runoff in 1960–2009, Water Resources, 41 (5), 592-603, 2014.
82. #McKitrick, R., Climate Policy Implications of the Hiatus in Global Warming, Fraser Institute, 2014.
83. Yao, Y., S. Zhao, Y. Zhang, K. Jia and M. Liu, Spatial and decadal variations in potential evapotranspiration of China based on reanalysis datasets during 1982–2010, Atmosphere, 5(4), 737-754, 2014.
84. #Verdon-Kidd, D. C., A. S. Kiem, and E. K. Austin, 7 Bridging the gap between researchers and decision-makers, ch. 7 in Applied Studies in Climate Adaptation (ed. by J. P. Palutikof, S. L. Boulter, J. Barnett, and D. Rissik) Applied Studies in Climate Adaptation, Wiley-Blackwell, Oxford, UK, 51-59, 2014.
85. Nova, J., Government monopoly in science and the role of independent scientists, Energy and Environment, 25(6-7), 1219–1224, 2014.
86. Bravo, J. M., W. Collischonn, A. R. Paz, D. Allasia, and F. Domecq, Impact of projected climate change on hydrologic regime of the Upper Paraguay River basin, Climatic Change, 127(1), 27–41, 2014.
87. #Ranzi, R., and M. Tomirotti, Long term statistics of river flow regime: climatic or anthropogenic changes?, Proceedings of 3rd IAHR Europe Congress, Porto, 2014.
88. Kundzewicz, Z., and D. Gerten, Grand challenges related to assessment of climate change impacts on freshwater resources, Journal of Hydrologic Engineering, 20 (1), 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001012, A4014011, 2015.
89. Stefanova, A., V. Krysanova, C. Hesse, and A. I. Lillebø, Climate change impact assessment on water inflow to a coastal lagoon: the Ria de Aveiro watershed, Portugal, Hydrological Sciences Journal, 60(5), 929-948, 2015.
90. Vallebona, C., E. Pellegrino, P. Frumento, and E. Bonari, Temporal trends in extreme rainfall intensity and erosivity in the Mediterranean region: a case study in southern Tuscany, Italy, Climatic Change, 128(1-2), 139-151, 2015.
91. Gil-Alana, L.A., Linear and segmented trends in sea surface temperature data, Journal of Applied Statistics, 42(7), 1531-1546, doi:10.1080/02664763.2014.1001328, 2015.
92. Wi, S., Y.C.E. Yang, S. Steinschneider, A. Khalil, and C.M. Brown, Calibration approaches for distributed hydrologic models in poorly gaged basins: implication for streamflow projections under climate change, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 857-876, doi:10.5194/hess-19-857-2015, 2015.
93. Hesse, C., A. Stefanova, and V. Krysanova, Comparison of water flows in four European lagoon catchments under a set of future climate scenarios, Water, 7(2), 716-746, doi:10.3390/w7020716, 2015.
94. Yu, Z., P. Jiang, M. R. Gautam, Y. Zhang, and K. Acharya, Changes of seasonal storm properties in California and Nevada from an ensemble of climate projections, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(7), 2676-2688, doi:10.1002/2014JD022414, 2015.
95. Mortazavi-Naeini, M., G. Kuczera, A. S. Kiem, L. Cui, B. Henley, B. Berghout, and E. Turner, Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change, Environmental Modelling and Software, 69, 437-451, doi:10.1016/j.envsoft.2015.02.021, 2015.
96. Verdon-Kidd, D. C. and A. S. Kiem, Non–stationarity in annual maxima rainfall across Australia – implications for Intensity–Frequency–Duration (IFD) relationships, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 4735-4746, doi:10.5194/hessd-12-3449-2015, 2015.
97. Legates, D. R., W. Soon, W. M. Briggs and C. Monckton of Brenchley, Climate consensus and ‘misinformation’: a rejoinder to agnotology, scientific consensus, and the teaching and learning of climate change, Science and Education, 24, 299-318, 10.1007/s11191-013-9647-9, 2015.
98. Deb, P., A. S. Kiem, M. S. Babel, S. T. Chu, and B. Chakma, Evaluation of climate change impacts and adaptation strategies for maize cultivation in the Himalayan foothills of India, Journal of Water and Climate Change, 6(3) 596-614, doi:10.2166/wcc.2015.070, 2015.
99. Frank, P., Negligence, non-science, and consensus climatology, Energy and Environment, 26(3), 391-415, doi:10.1260/0958-305X.26.3.391, 2015.
100. Oyekale, A. S., Factors explaining farm households’ access to and utilization of extreme climate forecasts in Sub-Saharan Africa (SSA), Environmental Economics, 6(1), 91-103, 2015.
101. Munshi, J., A robust test for OLS trends in daily temperature data, Social Science Research Network, doi:10.2139/ssrn.2631298, 2015.
102. #McKitrick, R. Energy policy and environmental stewardship: risk management not risk avoidance, Greer-Heard Point-Counterpoint Forum, 2015.
103. Kiem, A. S., E. K. Austin, and D. C. Verdon-Kidd, Water resource management in a variable and changing climate: hypothetical case study to explore decision making under uncertainty, Journal of Water and Climate Change, 7(2), 263-279, doi:10.2166/wcc.2015.040, 2016.
104. Jiang, P., Z. Yu, M. R. Gautam, F. Yuan, and K. Acharya, Changes of storm properties in the United States: Observations and multimodel ensemble projections, Global and Planetary Change, 142, 41–52, doi:10.1016/j.gloplacha.2016.05.001, 2016.
105. Becker, M., M. Karpytchev, M. Marcos, S. Jevrejeva, and S. Lennartz-Sassinek, Do climate models reproduce complexity of observed sea level changes?, Geophysical Research Letters, 43(10), 5176-5184, doi:10.1002/2016GL068971, 2016.
106. #Kianfar, B., S. Fatichi, A. Paschalis, M. Maurer, and P. Molnar, Climate change and uncertainty in high-resolution rainfall extremes, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-536, 2016.
107. #Fekete, B. M., G. Pisacane, and D. Wisser, Crystal balls into the future: are global circulation and water balance models ready?, Proc. IAHS, 374, 41-51, doi:10.5194/piahs-374-41-2016, 2016.
108. #Ranzi, R., P. Caronna, and M. Tomirotti, Impact of climatic and land use changes on river flows in the Southern Alps, Sustainable Water Resources Planning and Management Under Climate Change, 61-83, Springer Singapore, doi:10.1007/978-981-10-2051-3_3, 2017.
109. Manage, N. P., N. Lockart, G. Willgoose, G. Kuczera, A. S. Kiem, K. Chowdhury, L. Zhang, and C. Twomey, Statistical testing of dynamically downscaled rainfall data for the Upper Hunter region, New South Wales, Australia, Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science, 66, 203–227, doi:10.22499/3.6602.008, 2016.
110. Stakhiv, E. Z., W. Werick, and R. W. Brumbaugh, Evolution of drought management policies and practices in the United States, Water Policy, 18(S2), 122-152, doi:10.2166/wp.2016.017, 2016.
111. Camici, S., L. Brocca, and T. Moramarco, Accuracy versus variability of climate projections for flood assessment in central Italy, Climatic Change, 141(2), 273–286, doi:10.1007/s10584-016-1876-x, 2017.
112. Machiwal, D., D. Dayal, and S. Kumar, Long-term rainfall trends and change points in hot and cold arid regions of India, Hydrological Sciences Journal, 62(7), 1050-1066, doi:10.1080/02626667.2017.1303705, 2017.
113. Munshi, J., Event attribution and the precipitation record for England and Wales, Social Science Research Network, doi:10.2139/ssrn.2929159, 2017.
114. Bukovsky, M. S., R. R. McCrary, A. Seth, and L. O. Mearns, A mechanistically credible, poleward shift in warm-season precipitation projected for the U.S. Southern Great Plains?, Journal of Climate, 30(20), 8275–8298, doi:10.1175/JCLI-D-16-0316.1, 2017.
115. Vogel, M., Stochastic watershed models for hydrologic risk management, Water Security, 1, 28-35, doi:10.1016/j.wasec.2017.06.001, 2017.
116. Serago, J. M., and R. M. Vogel, Parsimonious nonstationary flood frequency analysis, Advances in Water Resources, 112, 1-16, doi:10.1016/j.advwatres.2017.11.026, 2018.
117. Stefanidis, S., and D. Stathis, Effect of climate change on soil erosion in a mountainous Mediterranean catchment (Central Pindus, Greece), Water, 10(10), 1469, doi:10.3390/w10101469, 2018.
118. Kundzewicz, Z. W., Quo vadis, hydrology?, Hydrological Sciences Journal, 63(8), 1118-1132, doi:10.1080/02626667.2018.1489597, 2018.
119. Zolghadr-Asli, B., O. Bozorg-Haddad, P. Sarzaeim, and X. Chu, Investigating the variability of GCMs' simulations using time series analysis, Journal of Water and Climate Change, 10(3), 449-463, doi:10.2166/wcc.2018.099, 2019.
120. #Garrard, G., A. Goodbody, G. B. Handley, and S. Posthumus, Climate Change Scepticism: A Transnational Ecocritical Analysis, Bloomsbury Academic, 2019.
121. Momblanch, A., I. P. Holman, and S. K. Jain, Current practice and recommendations for modelling global change impacts on water resource in the Himalayas, Water, 11(6), 1303, doi:10.3390/w11061303, 2019.
122. Frank, P., Propagation of error and the reliability of global air temperature projections, Frontiers in Earth Science, 7, 223, doi:10.3389/feart.2019.00223, 2019.
123. Wine, M. L., Toward strong science to support equitable water sharing in securitized transboundary watersheds, Biologia, 75, 907-915, doi:10.2478/s11756-019-00334-8, 2020.
124. Wine, M. L., Climatization of environmental degradation: A widespread challenge to the integrity of earth science, Hydrological Sciences Journal, 65(6), 867-883, doi:10.1080/02626667.2020.1720024, 2020.
125. Vogel, R. M., and C. N. Kroll, A comparison of estimators of the conditional mean under non-stationary conditions, Advances in Water Resources, 143, 103672, doi:10.1016/j.advwatres.2020.103672, 2020.
126. Stefanidis, S., S. Dafis, and D. Stathis, Evaluation of regional climate models (RCMs) performance in simulating seasonal precipitation over mountainous Central Pindus (Greece), Water, 12(10), 2750, doi:10.3390/w12102750, 2020.
127. Danáčová, M., G. Földes, M.M. Labat, S. Kohnová, and K. Hlavčová, Estimating the effect of deforestation on runoff in small mountainous basins in Slovakia, Water, 12(11), 3113, doi:10.3390/w12113113, 2020.
128. Dong, Z., W. Jia, R. Sarukkalige, G. Fu, Q. Meng, and Q. Wang, Innovative trend analysis of air temperature and precipitation in the Jinsha river basin, China, Water, 12(11), 3293, doi:10.3390/w12113293, 2020.
129. Kiem, A. S., G. Kuczera, P. Kozarovski, L. Zhang, and G. Willgoose, Stochastic generation of future hydroclimate using temperature as a climate change covariate, Water Resources Research, 57(2), 2020WR027331, doi:10.1029/2020WR027331, 2021.
130. Beven, K., Issues in generating stochastic observables for hydrological models, Hydrological Processes, 35(6), e14203, doi:10.1002/hyp.14203, 2021.
131. Kundzewicz, Z. W., and P. Licznar, Climate change adjustments in engineering design standards: European perspective, Water Policy, 23(S1), 85-105, doi:10.2166/wp.2021.330, 2021.
132. Manous, J., and E. Z. Stakhiv, Climate risk-informed decision analysis (CRIDA): ‘top-down’ vs ‘bottom-up’ decision making for planning water resources infrastructure, Water Policy, 23(S1), 54-76, doi:10.2166/wp.2021.243, 2021.
133. Bekri, E. S., P. Economou, P. C. Yannopoulos, and A. C. Demetracopoulos, Reassessing existing reservoir supply capacity and management resilience under climate change and sediment deposition, Water, 13(13), 1819, doi:10.3390/w13131819, 2021.
134. Kawamleh, S., Confirming (climate) change: a dynamical account of model evaluation, Synthese, 200, 122, doi:10.1007/s11229-022-03659-1, 2022.
135. Földes, G., M. M. Labat, S. Kohnová, and K. Hlavčová, Impact of changes in short-term rainfall on design floods: Case study of the Hnilec river basin, Slovakia, Slovak Journal of Civil Engineering, 30(1), 68-74, doi:10.2478/sjce-2022-0008, 2022.
136. Gökçekuş, H., Y. Kassem, M. P. Quoigoah, and P. N. Aruni, Climate change, water resources, and wastewater reuse in Cyprus, Future Technology, 2(1), 1012, 2023.
137. Marcos-Garcia, P., M. Pulido-Velazquez, C. Sanchis-Ibor, M. García-Mollá, M. Ortega-Reig, A. Garcia-Prats, and C. Girard, From local knowledge to decision making in climate change adaptation at basin scale. Application to the Jucar River Basin, Spain, Climatic Change, 176, 38, doi:10.1007/s10584-023-03501-8, 2023.
138. Frank, P., LiG metrology, correlated error, and the integrity of the global surface air-temperature record, Sensors, 23(13), 5976, doi:10.3390/s23135976, 2023.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Υδρομετεωρολογία, Κλίμα και στοχαστική, Εργασίες που συζητήθηκαν σε ιστολόγια