Συνέντευξη με τον Δημήτρη Κουτσογιάννη

F. Battaglia, and D. Koutsoyiannis, Interview with Demetris Koutsoyiannis, doi:10.13140/RG.2.2.20246.93767, Newspaper La Verità, 27 October 2023.

[Συνέντευξη με τον Δημήτρη Κουτσογιάννη]

[doc_id=2349]

[Αγγλικά]

«Δεν είναι τα επίπεδα CO₂ που επηρεάζουν τη θερμοκρασία, αλλά το ακριβώς αντίθετο.» Ο Έλληνας πανεπιστημιακός: «Είναι το δίλημμα κότα ή αυγό που εφαρμόζεται στο κλίμα. Ιταλία; Όμορφη αλλά δύσκολη να κάνεις επιστήμη.»

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες:

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική