Υδρολογική μελέτη - Πίνακες και διαγράμματα

Δ. Κουτσογιάννης, Η. Βασιλόπουλος, και Ε. Καραλής, Υδρολογική μελέτη - Πίνακες και διαγράμματα, Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, ΜΕΤΕΡ, Αριθμός τεύχους 2, 154 pages, Αθήνα, Μάρτιος 1982.

[doc_id=236]

[Ελληνικά]

Πίνακες δεδομένων βροχοπτώσεων, παροχής ποταμού και στάθμης λίμνης. Υπολογισμοί εξάτμισης και δυνητικής εξατμοδιαπνοής. Υπολογισμοί μοντέλου υδρολογικού ισοζυγίου σε μηνιαία βάση. Πίνακες επεξεργασίας μέγιστων βροχοπτώσεων. Πίνακες πλημμυρογραφημάτων σχεδιασμού. Χάρτες και διαγράμματα.

PDF Πλήρες κείμενο (3339 KB)

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου