Τελική Έκθεση, Αξιολόγηση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων

Ι. Ναλμπάντης, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τελική Έκθεση, Αξιολόγηση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 1991.

[doc_id=260]

[Ελληνικά]

Η έκθεση περιλαμβάνει: (1) συνοπτική αναφορά στη μεθοδολογία της μελέτης, (2) συνοπτική παρουσίαση των υδρολογικών δεδομένων και των δεδομένων χρήσης νερού καθώς και ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, (3) ανάλυση των διάφορων μέτρων και εναλλακτικών πολιτικών διαχείρισης νερού στην περιοχή της μελέτης, (4) αξιολόγηση της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε σε ότι αφορά στο υδρολογικό μέρος και το διαχειριστικό μέρος, και (5) σχολιασμό των αποτελεσμάτων της μελέτης και της εφαρμοσιμότητας της μεθοδολογίας σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

PDF Πλήρες κείμενο (1302 KB)

Σχετικό έργο: Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου