Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου – καταχωρημένα τεύχη

2 έγγραφα.

Research reports

  1. Κ. Μπεζές, Εφαρμογή του μοντέλου BEMER στις λεκάνες των ποταμών Λούρου και Αράχθου, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1991.

    [doc_id=603]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

  1. Ι. Ναλμπάντης, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τελική Έκθεση, Αξιολόγηση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 1991.

    [doc_id=260]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο