Οδηγίες για την παρουσίαση των παραδοτέων τευχών

Π. Παπανικολάου, και Δ. Κουτσογιάννης, Οδηγίες για την παρουσίαση των παραδοτέων τευχών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 0/1, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1992.

[doc_id=266]

[Ελληνικά]

Για ένα μεγάλο ερευνητικό έργο, όπως το Υδροσκόπιο, με 14 συμμετέχοντες φορείς και περί τα 100 προδιαγεγραμμένα τεύχη εκθέσεων, κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την παρουσίαση των ερευνητικών εκθέσεων.

PDF Πλήρες κείμενο (1511 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας