Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας – καταχωρημένα τεύχη

85 έγγραφα.

Research reports

 1. Ν. Παπακώστας, Γ. Τσακαλίας, και Α. Χριστοφίδης, Οδηγίες χρήσεως εφαρμογών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, 50 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 1994.

  [doc_id=350]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Καραγεώργος, Λογισμικό Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Εγχειρίδιο χρήσης για τον υπολογισμό των ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 31 pages, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1994.

  [doc_id=349]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ομάδα Υδροσκοπίου ΕΜΠ, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Εγχειρίδιο χρήσης, Λειτουργία Βάσης Δεδομένων, Εφαρμογές Υδρολογίας και Μετεωρολογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 180 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1994.

  [doc_id=338]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Θεοδοσίου, και Ι. Μυλόπουλος, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης προγράμματος εξειδίκευσης της εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων από το πληκτρολόγιο για την ΥΥΥ, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 21 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=353]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Αναστασιάδης, Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, και Ε. Σιδηρόπουλος, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης για τη σύνδεση της Βάσης Δεδομένων με προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 15 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=352]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γεωργιάδης, και Σ. p, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης για την έκδοση και μεταφορά σε διαφορετικό υπόβαθρο των αποθηκευμένων στην Τράπεζα δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 17 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=351]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, Ε. Σιδηρόπουλος, και Δ. Τολίκας, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης εισαγωγής, ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων στην Τράπεζα, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος B, 24 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=348]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, Ε. Σιδηρόπουλος, και Δ. Τολίκας, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης εισαγωγής, ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων στην Τράπεζα, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος A, 71 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=347]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γεωργιάδης, και Σ. p, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης για την έκδοση και μεταφορά σε διαφορετικό υπόβαθρο των αποθηκευμένων στην Τράπεζα δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/20, 12 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=346]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, Ε. Σιδηρόπουλος, και Δ. Τολίκας, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων ΥΥΥ, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/18a, 25 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αθήνα, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=345]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, Ε. Σιδηρόπουλος, και Δ. Τολίκας, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Προσδιορισμός της ομαδοποίησης και τυποποίησης και διασύνδεσης δεδομένων και αρχείων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/16, 32 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=344]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γεωργιάδης, και Σ. p, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Προσδιορισμός των μορφών απόκτησης της πληροφορίας και της επαλληλίας και σύνθεσης των πληροφοριών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/15, 31 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=342]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ομάδα Υδροσκοπίου-ΥΠΕΧΩΔΕ, Στάδιο: Ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών αξιολόγησης και επεξεργασίας δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας (Β), Εργασία Β1.2, Β2.2, Β3.2, Β4.2, Β5.2, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 111 pages, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 1993.

  [doc_id=341]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καββαδίας, Σ. Τζοβαρίδης, Ε. Τηλιγάδας, και Χ. Ανυφαντή, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρώτη Φάση, Εργασίες Προετοιμασίας, Α. Προδιαγραφές εισαγωγής στοιχείων, Β. Επιλογή των ελέγχων από το SYSTAT, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 63 pages, Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Αθήνα, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=340]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Παπακώστας, Σχεδιασμός σχήματος Βάσης Δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/15, 228 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=337]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΜΠ για την Επιλογή Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, και Ομάδα Εργασίας Επιλογής Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, Επιλογή συστημάτων δρομολογητών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/9, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1993.

  [doc_id=323]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΜΠ για την Επιλογή Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, και Ομάδα Εργασίας Επιλογής Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, Επιλογή συστημάτων modems, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/10, 51 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1993.

  [doc_id=322]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Παπαγεωργίου, και Π. Παπανικολάου, Τετραήμερη συνάντηση εργασίας ΕΜΥ 30.3.93 έως 2.4.93, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 0/5, 425 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 1993.

  [doc_id=321]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Δίπλα, Συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών χρονοσειρών μετεωρολογικών δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 3/2, 49 pages, Τομέας Μετεωρολογίας – Φυσικό Τμήμα – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Απρίλιος 1993.

  [doc_id=319]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κατσιμάρδος, και Θ. Χαραντώνης, Ανάπτυξη μεθόδων ομοιογενοποίησης δεδομένων, προσδιορισμού σφαλμάτων, συσχέτισης και διόρθωσης αποκλίσεων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/9, 121 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Φεβρουάριος 1993.

  [doc_id=318]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Αναδρανιστάκης, και Χ. Γιαννάκος, Ανάπτυξη μεθόδων ποιοτικού ελέγχου χωροχρονικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/6, 62 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Ιανουάριος 1993.

  [doc_id=317]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Λιανός, Ανάπτυξη κριτηρίων για την αποδοχή δεδομένων-αξιολόγηση δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/8, 23 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=316]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Βαφειάδης, Κ. Λ. Κατσιφαράκης, Π. Αναστασιάδης, και Ι. Μυλόπουλος, Ανάπτυξη μεθόδων συμπλήρωσης ελλειπουσών τιμών χρονοσειρών δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/12, 18 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αθήνα, Μάρτιος 1993.

  [doc_id=315]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Βαφειάδης, Κ. Λ. Κατσιφαράκης, Π. Αναστασιάδης, και Ι. Μυλόπουλος, Ανάπτυξη μεθόδων ομογενοποίησης δεδομένων, προσδιορισμού σφαλμάτων, συσχέτισης και διόρθωσης αποκλίσεων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/11, 27 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αθήνα, Μάρτιος 1993.

  [doc_id=314]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Μπάνος, ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ α. Πετρωμάτων, β. Φίλτρων, γ. Πηγών, Πηγαδιών, Γεωτρήσεων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/12, 14 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=313]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Δρόσος, Ζ. Μορφόπουλος, και Π. Περγιαλιώτης, Καθορισμός επιπέδου επεξεργασίας στάθμης των υπόγειων νερών και δοκιμαστικών αντλήσεων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/11, 28 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=312]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ανδρεάδης, Ε. Δρόσος, Ζ. Μορφόπουλος, Χ. Μπάνος, και Π. Περγιαλιώτης, Ανάπτυξη κριτηρίων για την αποδοχή ή όχι δεδομένων αρχείων Υπόγειας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/3, 46 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Μάιος 1993.

  [doc_id=311]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Γκίνη, Ανάπτυξη μεθόδων ομογενοποίησης δεδομένων, προσδιορισμού σφαλμάτων, συσχέτισης, διόρθωσης αποκλίσεων και συμπλήρωσης ελλειπουσών τιμών χρονοσειρών δεδομένων (Βρόχη-Χιόνι), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 6/2,3, 30 pages, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων – Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Αθήνα, Ιανουάριος 1993.

  [doc_id=310]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καββαδίας, και Σ. Τζοβαρίδης, Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης και επεξεργασίας δεδομένων παροχής και στερεοπαροχής, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 8/2, 118 pages, Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1993.

  [doc_id=309]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Κοιλάκου-Σαλαπάτα, και Σ. Μπελούκας, Ανάπτυξη μεθόδων ποιοτικού ελέγχου χωροχρονικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (βροχή, χιόνι), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/7, 18 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Ιούνιος 1993.

  [doc_id=308]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Καπλανίδης, Καθορισμός επιπέδου επεξεργασίας δεδομένων και αντίστοιχων απαιτήσεων, Βροχή-Χιόνι, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/10, 45 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Μάιος 1993.

  [doc_id=307]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Κοιλάκου-Σαλαπάτα, και Σ. Μπελούκας, Κριτήρια για την αποδοχή ή όχι δεδομένων των σταθμών, αξιολόγηση δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/5, 31 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Ιούνιος 1993.

  [doc_id=306]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καββαδίας, Σ. Τζοβαρίδης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Κατάρτιση κανπυλών Στάθμης-Παροχής, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 8/4, 25 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=305]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Κοιλάκου-Σαλαπάτα, και Σ. Μπελούκας, Τύποι αναφορών, επετηρίδες & εκδόσεις επιφανειακής υδρολογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/16, 49 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=304]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ναλμπάντης, και Σ. Τσιμπίδης, Επίπεδα καταχώρησης πρωτογενούς και επεξεργασμένης πληροφορίας και αντίστοιχες απαιτήσεις επεξεργασίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/11, 18 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 1993.

  [doc_id=303]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Π. Παπανικολάου, Επιλογή και τρόπος υπολογισμού δευτερογενών παραμέτρων επιφανειακής υδρολογίας (Ειδικότερα σχέσεις ΣΤΑΘΜΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ και ΠΑΡΟΧΗΣ-ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/4, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1993.

  [doc_id=302]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Τσιμπίδης, Τρόπος και χρονική κλίμακα καταχώρησης πρωτογενών υδρολογικών δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 1/13, 22 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1993.

  [doc_id=301]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Λιανός, Υπάρχουσα τυποποίηση δεδομένων Παροχής-Στάθμης-Στερεοπαροχής στην Ελλάδα (ΥΠ.ΓΕ, ΙΓΜΕ), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/9, 25 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=300]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ναλμπάντης, Κ. Πιπιλή, και Γ. Τσακαλίας, Διεθνή πρότυπα επεξεργασίας και αρχειοθέτησης δεδομένων παροχής, στάθμης και στερεοπαροχής, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 1/14, 29 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1993.

  [doc_id=297]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Παραβάντης, Προδιαγραφές ελέγχου λογισμικού, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/12, 45 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 1993.

  [doc_id=295]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ανδρεάδης, και Ζ. Μορφόπουλος, Τρόπος επεξεργασίας και σχεδίασης διαγραμμάτων δοκιμαστικών αντλήσεων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/6, 58 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Ιούνιος 1993.

  [doc_id=294]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Δρόσος, και Ν. Παπαγιάννη, Κατάρτιση υδρογραμμάτων πηγών, πιεζομετρικών χαρτών, υδροχημικών διαγραμμάτων, κλπ, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/4, 66 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Μάιος 1993.

  [doc_id=293]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ανδρεάδης, Α. Καπλανίδης, και Ν. Παπαγιάννη, Τύποι αναφορών & επετηρίδες Υπόγειας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/14, 46 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=292]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ομάδα ΠΣΑΠΘ/ΤΥΠΤ Υδροσκοπίου, Γενικός σχεδιασμός Υπόγειας Υδρολογίας-Υδρογεωλογίας, Σχεδιασμός μητρώου γεωτρήσεων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/10, 30 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1993.

  [doc_id=291]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Παπαγεωργίου, Γ. Σακελλαρίδης, Θ. Χαραντώνης, Χ. Πουγκιάλης, Ν. Μαμάσης, και Μ. Γκίνη, Σχεδιασμός Μητρώου Σταθμών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 5/8, 61 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1993.

  [doc_id=283]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Σακελλαρίδης, Ι. Παπαγεωργίου, και Θ. Χαραντώνης, Μελέτη απαιτήσεων επεξεργασίας δεδομένων και καθορισμός αντίστοιχων επιπέδων καταχώρησης επεξεργασμένης πληροφορίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/7, 32 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Ιανουάριος 1993.

  [doc_id=282]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λιακατάς, Γ. Κάλλος, Μ. Αναδρανιστάκης, και Θ. Χαραντώνης, Δευτερογενείς μετεωρολογικές παράμετροι, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 3/1, 26 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Απρίλιος 1993.

  [doc_id=280]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Λιανός, Τρόπος και χρονική κλίμακα καταχώρησης πρωτογενών δεδομένων μετεωρολογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/15, 45 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=279]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, Ε. Σιδηρόπουλος, και Δ. Τολίκας, Γενικός σχεδιασμός υπόγειας Υδρολογίας-Υδρογεωλογίας, Καθορισμός ομαδοποίησης διασύνδεσης και σχέσεως μεταξύ των δεδομένων ΥΥΥ, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/13, 24 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1993.

  [doc_id=276]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Περγιαλιώτης, Οργάνωση των πληροφοριών του αρχείου υδρογεωτρήσεων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/13, 17 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=275]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Χαραντώνης, Γ. Σακελλαρίδης, και Ι. Παπαγεωργίου, Σχεδιασμός στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/10, 111 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Ιούλιος 1993.

  [doc_id=274]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Πετράκης, Δ. Ασημακόπουλος, και Α. Σακελλαρίου, Τύποι αναφορών και επετηρίδες (Διαγράμματα-Πίνακες), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 9/2, 37 pages, Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Αθήνα, Αύγουστος 1993.

  [doc_id=272]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Αναστασιάδης, Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, Π. Λατινόπουλος, και Κ. Λ. Κατσιφαράκης, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Ανάπτυξη - Υλοποίηση - Τεκμηρίωση χρέωσης και παρακολούθησης λογ/σμών για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/23, 20 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=271]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, και Ι. Μυλόπουλος, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης εκτύπωσης αναφορών και επετηρίδων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/22, 20 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=270]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Αναστασιάδης, Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, και Ε. Σιδηρόπουλος, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης για τη σύνδεση της Βάσης Δεδομένων με προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/21, 16 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1993.

  [doc_id=269]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, Ε. Σιδηρόπουλος, και Δ. Τολίκας, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων ΥΥΥ, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/18β, 54 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1993.

  [doc_id=268]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Εσωτερικά κείμενα Ιτιάς, Αναθεωρημένη πρόταση για το Πρόγραμμα Stride Ελλάς 1991-1993, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 135 pages, Αθήνα, Ιανουάριος 1992.

  [doc_id=339]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Παπακώστας, Μελέτη, σχεδιασμός και προδιαγραφές δικτύου επικοινωνίας υπολογιστών Υδροσκοπίου, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/8, 87 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 1992.

  [doc_id=336]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Πιπιλή, και Ν. Παπακώστας, Πρόταση για το σχεδιασμό του συστήματος ασφάλειας και χρέωσης, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/7, 74 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1992.

  [doc_id=335]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Παπακώστας, Προδιαγραφές για την τυποποίηση στην ανάπτυξη λογισμικού, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/6, 40 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1992.

  [doc_id=334]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Σιδηρόπουλος, Δ. Τολίκας, και Μ. Βαφειάδης, ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Έρευνα για την υπάρχουσα τυποποίηση των κάθε είδους πληροφοριών που αφορούν την Τράπεζα, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/4, 24 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=333]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κατσιμάρδος, Ενημέρωση για τη διεθνή εμπειρία σε συστήματα παρόμοιας τοπολογίας. Διεθνής Βιβλιογραφία, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/0, 39 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Ιούλιος 1992.

  [doc_id=332]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Παπαγεωργίου, Γενική κατάταξη πληροφοριών και σύνταξη τέυχους προδιαγραφών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/2, 25 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=331]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Παπακώστας, και Κ. Πιπιλή, Επισκόπηση επίσκεψης στις ΗΠΑ και τον Καναδά: Αντίστοιχα συστήματα, εξοπλισμός, λογισμικό και δίκτυο, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/5, 30 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1992.

  [doc_id=330]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Σιδηρόπουλος, Δ. Τολίκας, και Μ. Βαφειάδης, ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Ενημέρωση για τη διεθνή εμπειρία σε συστήματα παρόμοιας τοπολογίας (Ευρώπη-ΗΠΑ)- Βιβλιογραφική έρευνα, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/3, 24 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=329]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Σακελλαρίου, και Μ. Πετράκης, Εντοπισμός διαθέσιμων δεδομένων επαλήθευση πλήθους, μορφής και βαθμού αξιοπιστίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 9/1, 22 pages, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Αθήνα, Νοέμβριος 1992.

  [doc_id=328]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Μπουντακόπουλος, Σ. Μυλωνάκης, Μ. Σταγάκης, Ε. Σπυριδάκη, και Ι. Παπαγεωργίου, Εντοπισμός διαθέσιμων δεδομένων για την επαλήθευση του πλήθους της μορφής και του βαθμού αξιοπιστίας τους, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/1, 64 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1992.

  [doc_id=327]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Τζοβαρίδης, Ε. Τηλιγάδας, Π. Τζούκας, Β. Μπεζεριάνος, και Ι. Κοτσορές, Εντοπισμός διαθέσιμων δεδομένων για την επαλήθευση του πλήθους της μορφής και του βαθμού αξιοπιστίας τους, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 8/1, 79 pages, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1992.

  [doc_id=326]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Κοιλάκου-Σαλαπάτα, και Σ. Μπελούκας, Αξιολόγηση πλήθους, μορφής και αξιοπιστίας διαθέσιμων δεδομένων επίγειας Υδρολογίας & Μετεωρολογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/2, 140 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1992.

  [doc_id=325]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ανδρεάδης, Ε. Δρόσος, Ζ. Μορφόπουλος, Χ. Μπάνος, και Π. Περγιαλιώτης, Αξιολόγηση πλήθους, μορφής και αξιοπιστίας διαθέσιμων δεδομένων Υπόγειας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/1, 117 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Ιούλιος 1992.

  [doc_id=324]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΜΠ για την Επιλογή Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, και Ομάδα Εργασίας Επιλογής Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, Επιλογή συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/2, 53 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1992.

  [doc_id=320]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Καραταράκης, και Χ. Πέτρου, Έρευνα για την υπάρχουσα τυποποίηση δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας στον ελληνικό χώρο (βροχή-χιόνι), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/5, 72 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=299]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Τσουμάνης, Εμπειρία από την χρήση της ολλανδικής βάσης δεδομένων "HYMOS", Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 6/1, 29 pages, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων – Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1992.

  [doc_id=298]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Δρης, Ενημέρωση σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα επεξεργασίας και αρχειοθέτησης δεδομένων βροχής και χιονιού, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/3, 47 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=296]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Τολίκας, Ε. Σιδηρόπουλος, Κ. Λ. Κατσιφαράκης, και Ν. Θεοδοσίου, Γενικός σχεδιασμός Υπόγειας Υδρολογίας-Υδρογεωλογίας, Μελέτη των απαιτήσεων επεξεργασίας δεδομένων και καθορισμός των αντιστοίχων επιπέδων καταχώρησης επεξεργασμένης πληροφορίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/9, 14 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=290]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Τολίκας, Ε. Σιδηρόπουλος, Κ. Λ. Κατσιφαράκης, και Ν. Θεοδοσίου, Γενικός σχεδιασμός Υπόγειας Υδρολογίας-Υδρογεωλογίας, Επιλογή των δευτερογενών παραμέτρων και καθορισμός του τρόπου υπολογισμού δευτερογενών δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/8, 14 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=289]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Τολίκας, Ε. Σιδηρόπουλος, και Α. Ξεφτέρης, Γενικός σχεδιασμός Υπόγειας Υδρολογίας-Υδρογεωλογίας, Καθαρισμός του τρόπου και της χρονικής κλίμακας καταχώρησης των πρωτογενών δεδομένων, ανάλογα με τη μετρούμενη παράμετρο και το χρησιμοποιούμενο όργανο, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/7, 17 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=288]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Τολίκας, Ε. Σιδηρόπουλος, και Α. Ξεφτέρης, Γενικός σχεδιασμός Υπόγειας Υδρολογίας - Υδρογεωλογίας, Έρευνα για την υπάρχουσα τυποποίηση δεδομένων στον ελληνικό χώρο, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/6, 52 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=287]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Τολίκας, Ε. Σιδηρόπουλος, και Α. Ξεφτέρης, Γενικός σχεδιασμός Υπόγειας Υδρολογίας-Υδρογεωλογίας, Ενημέρωση σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα επεξεργασίας και αρχειοθέτησης δεδομένων. Βιβλιογραφική έρευνα, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/5, 58 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονική, Οκτώβριος 1992.

  [doc_id=286]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λιακατάς, και Μ. Αναδρανιστάκης, Δευτερογενείς μετεωρολογικές παράμετροι:Εξατμισοδιαπνοή, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/4, 31 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Δεκέμβριος 1992.

  [doc_id=281]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μπεγέτης, Θ. Αμανατίδης, και Α. Παλιατσός, Γενικός Σχεδιασμός Μετεωρολογίας, Έρευνα για την υπάρχουσα τυποποίηση δεδομένων μετεωρολογίας στον ελληνικό χώρο, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 10/1, 64 pages, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Αθήνα, Ιούνιος 1992.

  [doc_id=278]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μουσιόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, και Π. Πιστικόπουλος, Γενικός σχεδιασμός μετεωρολογίας, Ενημέρωση σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα επεξεργασίας και αρχειοθέτησης δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 4/1, 42 pages, – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 1992.

  [doc_id=277]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Μαχαίρας, Θ. Αμανατίδης, και Ν. Μπεγέτης, Γενικός σχεδιασμός μετεωρολογίας, Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού κλιματικών παραμέτρων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 10/2, 48 pages, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Αθήνα, Ιούλιος 1992.

  [doc_id=273]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΜΠ για την Επιλογή Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, και Ομάδα Εργασίας Επιλογής Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, Επιλογή βασικών υπολογιστικών συστημάτων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/1, 102 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1992.

  [doc_id=267]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Παπανικολάου, και Δ. Κουτσογιάννης, Οδηγίες για την παρουσίαση των παραδοτέων τευχών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 0/1, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1992.

  [doc_id=266]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο