Επιλογή βασικών υπολογιστικών συστημάτων

Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΜΠ για την Επιλογή Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, και Ομάδα Εργασίας Επιλογής Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, Επιλογή βασικών υπολογιστικών συστημάτων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/1, 102 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1992.

[doc_id=267]

[Ελληνικά]

Αναλύεται το αντικείμενο, οι γενικές και οι ειδικές απαιτήσεις της προμήθειας υπολογιστικών συστημάτων για το έργο ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ. Περιγράφονται τα τρία στάδια του σχετικού διαγωνισμού προμήθειας και αξιολογούνται οι προσφορές που υποβλήθηκαν.

PDF Πλήρες κείμενο (11265 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας