Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης εκτύπωσης αναφορών και επετηρίδων

Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, και Ι. Μυλόπουλος, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Εγχειρίδιο χρήσης εκτύπωσης αναφορών και επετηρίδων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/22, 20 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1993.

[doc_id=270]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2192 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας