Γενικός σχεδιασμός υπόγειας Υδρολογίας-Υδρογεωλογίας, Καθορισμός ομαδοποίησης διασύνδεσης και σχέσεως μεταξύ των δεδομένων ΥΥΥ

Ν. Γεωργιάδης, Σ. p, Ε. Σιδηρόπουλος, και Δ. Τολίκας, Γενικός σχεδιασμός υπόγειας Υδρολογίας-Υδρογεωλογίας, Καθορισμός ομαδοποίησης διασύνδεσης και σχέσεως μεταξύ των δεδομένων ΥΥΥ, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/13, 24 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1993.

[doc_id=276]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3427 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας