Γενικός σχεδιασμός Υπόγειας Υδρολογίας - Υδρογεωλογίας, Έρευνα για την υπάρχουσα τυποποίηση δεδομένων στον ελληνικό χώρο

Δ. Τολίκας, Ε. Σιδηρόπουλος, και Α. Ξεφτέρης, Γενικός σχεδιασμός Υπόγειας Υδρολογίας - Υδρογεωλογίας, Έρευνα για την υπάρχουσα τυποποίηση δεδομένων στον ελληνικό χώρο, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/6, 52 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992.

[doc_id=287]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (5626 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας