Γενικός σχεδιασμός Υπόγειας Υδρολογίας-Υδρογεωλογίας, Μελέτη των απαιτήσεων επεξεργασίας δεδομένων και καθορισμός των αντιστοίχων επιπέδων καταχώρησης επεξεργασμένης πληροφορίας

Δ. Τολίκας, Ε. Σιδηρόπουλος, Κ. Λ. Κατσιφαράκης, και Ν. Θεοδοσίου, Γενικός σχεδιασμός Υπόγειας Υδρολογίας-Υδρογεωλογίας, Μελέτη των απαιτήσεων επεξεργασίας δεδομένων και καθορισμός των αντιστοίχων επιπέδων καταχώρησης επεξεργασμένης πληροφορίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/9, 14 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992.

[doc_id=290]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1591 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας