Τύποι αναφορών & επετηρίδες Υπόγειας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας

Ι. Ανδρεάδης, Α. Καπλανίδης, και Ν. Παπαγιάννη, Τύποι αναφορών & επετηρίδες Υπόγειας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/14, 46 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993.

[doc_id=292]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (4147 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας