Κατάρτιση υδρογραμμάτων πηγών, πιεζομετρικών χαρτών, υδροχημικών διαγραμμάτων, κλπ

Ε. Δρόσος, και Ν. Παπαγιάννη, Κατάρτιση υδρογραμμάτων πηγών, πιεζομετρικών χαρτών, υδροχημικών διαγραμμάτων, κλπ, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/4, 66 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Μάιος 1993.

[doc_id=293]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (6050 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας