Έρευνα για την υπάρχουσα τυποποίηση δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας στον ελληνικό χώρο (βροχή-χιόνι)

Ν. Καραταράκης, και Χ. Πέτρου, Έρευνα για την υπάρχουσα τυποποίηση δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας στον ελληνικό χώρο (βροχή-χιόνι), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/5, 72 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

[doc_id=299]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (8277 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας