Υπάρχουσα τυποποίηση δεδομένων Παροχής-Στάθμης-Στερεοπαροχής στην Ελλάδα (ΥΠ.ΓΕ, ΙΓΜΕ)

Ε. Λιανός, Υπάρχουσα τυποποίηση δεδομένων Παροχής-Στάθμης-Στερεοπαροχής στην Ελλάδα (ΥΠ.ΓΕ, ΙΓΜΕ), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/9, 25 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Νοέμβριος 1993.

[doc_id=300]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2132 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας