Επιλογή και τρόπος υπολογισμού δευτερογενών παραμέτρων επιφανειακής υδρολογίας (Ειδικότερα σχέσεις ΣΤΑΘΜΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ και ΠΑΡΟΧΗΣ-ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ)

Ν. Μαμάσης, και Π. Παπανικολάου, Επιλογή και τρόπος υπολογισμού δευτερογενών παραμέτρων επιφανειακής υδρολογίας (Ειδικότερα σχέσεις ΣΤΑΘΜΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ και ΠΑΡΟΧΗΣ-ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ), Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/4, 37 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1993.

[doc_id=302]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3629 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας