Κριτήρια για την αποδοχή ή όχι δεδομένων των σταθμών, αξιολόγηση δεδομένων

Μ. Κοιλάκου-Σαλαπάτα, και Σ. Μπελούκας, Κριτήρια για την αποδοχή ή όχι δεδομένων των σταθμών, αξιολόγηση δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/5, 31 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Ιούνιος 1993.

[doc_id=306]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2813 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας