Καθορισμός επιπέδου επεξεργασίας δεδομένων και αντίστοιχων απαιτήσεων, Βροχή-Χιόνι

Α. Καπλανίδης, Καθορισμός επιπέδου επεξεργασίας δεδομένων και αντίστοιχων απαιτήσεων, Βροχή-Χιόνι, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/10, 45 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Μάιος 1993.

[doc_id=307]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3961 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας