Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης και επεξεργασίας δεδομένων παροχής και στερεοπαροχής

Γ. Καββαδίας, και Σ. Τζοβαρίδης, Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης και επεξεργασίας δεδομένων παροχής και στερεοπαροχής, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 8/2, 118 pages, Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1993.

[doc_id=309]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (9683 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας