Ανάπτυξη κριτηρίων για την αποδοχή ή όχι δεδομένων αρχείων Υπόγειας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας

Ι. Ανδρεάδης, Ε. Δρόσος, Ζ. Μορφόπουλος, Χ. Μπάνος, και Π. Περγιαλιώτης, Ανάπτυξη κριτηρίων για την αποδοχή ή όχι δεδομένων αρχείων Υπόγειας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/3, 46 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Μάιος 1993.

[doc_id=311]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3889 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας