ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ α. Πετρωμάτων, β. Φίλτρων, γ. Πηγών, Πηγαδιών, Γεωτρήσεων

Χ. Μπάνος, ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ α. Πετρωμάτων, β. Φίλτρων, γ. Πηγών, Πηγαδιών, Γεωτρήσεων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/12, 14 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993.

[doc_id=313]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (890 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας