Ανάπτυξη κριτηρίων για την αποδοχή δεδομένων-αξιολόγηση δεδομένων

Ε. Λιανός, Ανάπτυξη κριτηρίων για την αποδοχή δεδομένων-αξιολόγηση δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/8, 23 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Νοέμβριος 1993.

[doc_id=316]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2329 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας