Συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών χρονοσειρών μετεωρολογικών δεδομένων

Α. Δίπλα, Συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών χρονοσειρών μετεωρολογικών δεδομένων, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 3/2, 49 pages, Τομέας Μετεωρολογίας – Φυσικό Τμήμα – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Απρίλιος 1993.

[doc_id=319]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3298 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας