Επιλογή συστημάτων δρομολογητών

Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΜΠ για την Επιλογή Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, και Ομάδα Εργασίας Επιλογής Εξοπλισμού Υδροσκοπίου, Επιλογή συστημάτων δρομολογητών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/9, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1993.

[doc_id=323]

[Ελληνικά]

Αναλύεται το αντικείμενο, οι γενικές και οι ειδικές απαιτήσεις της προμήθειας δρομολογητών για την κατασκευή του δικτύου ευρείας περιοχής του έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ. Περιγράφεται η διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού προμήθειας και αξιολογούνται οι προσφορές που υποβλήθηκαν.

PDF Πλήρες κείμενο (8194 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας