Αξιολόγηση πλήθους, μορφής και αξιοπιστίας διαθέσιμων δεδομένων Υπόγειας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας

Ι. Ανδρεάδης, Ε. Δρόσος, Ζ. Μορφόπουλος, Χ. Μπάνος, και Π. Περγιαλιώτης, Αξιολόγηση πλήθους, μορφής και αξιοπιστίας διαθέσιμων δεδομένων Υπόγειας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 7/1, 117 pages, Διεύθυνση Γεωλογίας-Υδρολογίας – Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, Ιούλιος 1992.

[doc_id=324]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (21600 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας