Εντοπισμός διαθέσιμων δεδομένων για την επαλήθευση του πλήθους της μορφής και του βαθμού αξιοπιστίας τους

Δ. Μπουντακόπουλος, Σ. Μυλωνάκης, Μ. Σταγάκης, Ε. Σπυριδάκη, και Ι. Παπαγεωργίου, Εντοπισμός διαθέσιμων δεδομένων για την επαλήθευση του πλήθους της μορφής και του βαθμού αξιοπιστίας τους, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 5/1, 64 pages, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1992.

[doc_id=327]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (5914 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας