ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Ενημέρωση για τη διεθνή εμπειρία σε συστήματα παρόμοιας τοπολογίας (Ευρώπη-ΗΠΑ)- Βιβλιογραφική έρευνα

Ε. Σιδηρόπουλος, Δ. Τολίκας, και Μ. Βαφειάδης, ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Ενημέρωση για τη διεθνή εμπειρία σε συστήματα παρόμοιας τοπολογίας (Ευρώπη-ΗΠΑ)- Βιβλιογραφική έρευνα, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/3, 24 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992.

[doc_id=329]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2813 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας