Επισκόπηση επίσκεψης στις ΗΠΑ και τον Καναδά: Αντίστοιχα συστήματα, εξοπλισμός, λογισμικό και δίκτυο

Ν. Παπακώστας, και Κ. Πιπιλή, Επισκόπηση επίσκεψης στις ΗΠΑ και τον Καναδά: Αντίστοιχα συστήματα, εξοπλισμός, λογισμικό και δίκτυο, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Τεύχος 1/5, 30 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1992.

[doc_id=330]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2947 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας