ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Εγχειρίδιο χρήσης, Λειτουργία Βάσης Δεδομένων, Εφαρμογές Υδρολογίας και Μετεωρολογίας

Ομάδα Υδροσκοπίου ΕΜΠ, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Εγχειρίδιο χρήσης, Λειτουργία Βάσης Δεδομένων, Εφαρμογές Υδρολογίας και Μετεωρολογίας, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 180 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1994.

[doc_id=338]

[Ελληνικά]

Περιγράφεται το λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ και δίνονται οδηγίες για τη χρήση του. Ειδικότερα αναλύονται: (α) η βάση δεδομένων, (β) το ξεκίνημα των εφαρμογών, (γ) η εφαρμογή του υδρομετεωρολογικού χάρτη, (δ) τα μητρώα διαχειριστικών πληροφοριών, (ε) το σύστημα οπτικοποίησης χρονοσειρών OPSIS, και (στ) οι εξειδικευμένες εφαρμογές που αφορούν στην κατασκευή καμπυλών στάθμης παροχής και παροχής-στερεοπαροχής, στην εξαγωγή χρονοσειρών παροχής και στη συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών.

PDF Πλήρες κείμενο (13830 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας