Αναθεωρημένη πρόταση για το Πρόγραμμα Stride Ελλάς 1991-1993

Εσωτερικά κείμενα Ιτιάς, Αναθεωρημένη πρόταση για το Πρόγραμμα Stride Ελλάς 1991-1993, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 135 pages, Αθήνα, Ιανουάριος 1992.

[doc_id=339]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

er1_1-74.pdf Ελληνική έκδοση er1_1-88.pdf Αγγλική έκδοση

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας