Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Προσδιορισμός των μορφών απόκτησης της πληροφορίας και της επαλληλίας και σύνθεσης των πληροφοριών

Ν. Γεωργιάδης, και Σ. p, Λογισμικό Υπόγειας Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Προσδιορισμός των μορφών απόκτησης της πληροφορίας και της επαλληλίας και σύνθεσης των πληροφοριών, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 2/15, 31 pages, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1993.

[doc_id=342]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (4424 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας