Υδρολογική μελέτη - Πίνακες

Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη - Πίνακες, Μελέτη φράγματος Πλακιώτισσας Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας, Ανάδοχοι: Δ. Κωνσταντινίδης, Γραφείο Δοξιάδη, Αριθμός τεύχους 4, 200 pages, Αθήνα, Μάιος 1986.

[doc_id=379]

[Ελληνικά]

Πίνακες βροχομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων και σχετικών επεξεργασιών.

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Μελέτη φράγματος Πλακιώτισσας Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη