Οργάνωση του Μετεωρολογικού Σταθμού του ΕΜΠ σε βάση δεδομένων προσβάσιμη από το web

Π. Καβαλαγιός, Οργάνωση του Μετεωρολογικού Σταθμού του ΕΜΠ σε βάση δεδομένων προσβάσιμη από το web, Διπλωματική εργασία, 233 pages, Εργαστήριο Συστημάτων Γνώσεων και Δεδομένων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 11 September 2000.

[doc_id=398]

[Ελληνικά]

Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων έχει εγκατεστημένο μετεωρολογικό σταθμό στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, που πραγματοποιεί μετρήσεις διαφόρων μετεωρολογικών μεταβλητών και τις στέλνει κάθε 10 λεπτά στους υπολογιστές του Εργαστηρίου, που τις προβάλλουν στο web (http://www.hydro.civil.ntua.gr/meteo/gr/). Συγκεκριμένα, στο web προβάλλονται οι τρέχουσες τιμές των μεταβλητών, στατιστικά στοιχεία για το τελευταίο εικοσιτετράωρο, και διαγράμματα που δείχνουν τη διακύμανση των μεταβλητών για το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί σε html, C, Perl και Unix script, και λειτουργεί με αρχεία ASCII. Καθώς περνούν τα χρόνια, όχι μόνο αυξάνεται ο όγκος των μετεωρολογικών δεδομένων, που σιγά σιγά συσσωρεύονται (στο τέλος του 1998 υπήρχαν περίπου 2 εκατομμύρια μετρήσεις), αλλά αυξάνονται και οι απαιτήσεις των επισκεπτών, που ζητούν πιο αναλυτικά διαγράμματα των μετεωρολογικών μεταβλητών. Επιπλέον, οι υδρομετεωρολόγοι του Εργαστηρίου έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για αποθήκευση των δεδομένων σε διάφορες μορφές (πρωτογενή, διορθωμένα, επεξεργασμένα) και για τη διαχείρισή τους. Τα αρχεία ASCII δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και απαιτείται ανάπτυξη βάσης δεδομένων. Η διπλωματική αυτή έχει αντικείμενο την εισαγωγή της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων για τη διαχείριση και στατιστική επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων. Εκτός από την βάση δεδομένων που υλοποιήθηκε για να κρατήσει τα δεδομένα των μετεωρολογικών μεταβλητών που δίνουν οι αισθητήρες, δημιουργήθηκε ένα web interface για την παρουσίαση των δεδομένων και πρόγραμμα για την διαχείριση τους.

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Λογισμικό