Έκθεση

Ν. Παπακώστας, και Ι. Ναλμπάντης, Έκθεση, Ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρομετρικών πληροφοριών, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1994.

[doc_id=408]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2763 KB)

Σχετικό έργο: Ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρομετρικών πληροφοριών