Ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρομετρικών πληροφοριών – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Εκθέσεις ερευνητικών έργων

  1. Ν. Παπακώστας, και Ι. Ναλμπάντης, Έκθεση, Ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρομετρικών πληροφοριών, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1994.

    [doc_id=408]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο